Brittiyliopistosta valmistuneiden psykoterapeuttien ammattioikeutta koskevan valituksen ratkaisee korkein hallinto-oikeus

16.6.2022 11:20

EU-tuomioistuin on tänään antanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle ennakkoratkaisunsa asiassa, joka koskee psykoterapeuttikoulutukseen liittyviä EU-oikeudellisia yksityiskohtia. Kyseessä on psykoterapeuttikoulutus, jonka Helsingin Psykoterapiainstituutti on toteuttanut UWE Bristolin kanssa (University of the West of England Bristol). Valvira ei ole myöntänyt UWE Bristolista valmistuneille hakijoille oikeutta käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Lopullisesti asia ratkeaa vasta siinä vaiheessa, kun korkein hallinto-oikeus antaa päätöksensä. Valvira noudattaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä ja tiedottaa päätöksen jälkeen UWE Bristolista valmistuneiden hakemusasioiden käsittelystä. 

Lisätietoja:

Johtaja Jussi Holmalahti, 0295 209 500

Linkki EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuun