Sampo-järjestelmäkokonaisuuden ylläpitäjäksi ja kehittäjäksi Solita Oy

13.10.2022 14:40

Valviran Sampo-järjestelmäkokonaisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen on valittu Solita Oy. Sampo on sähköisen hallinnon kokonaisuus, joka muodostuu sähköisestä asiointipalvelusta, asiankäsittelyn työpöydästä, asianhallintajärjestelmästä ja julkisesta tietopalvelusta. Sopimuksen ennakoitu arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Sampo-järjestelmäkokonaisuuden hankinta toteutettiin hankintalain mukaisesti suorahankintamenettelyn kautta, koska avoimessa kilpailutuksessa ei määräaikaan mennessä saatu yhtään tarjousta. Neuvottelukumppaniksi valitun Solita Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja täytti kaikki asetetut vaatimukset. 

Valviran ja Solita Oy:n välillä allekirjoitettu sopimus sisältää myös Valviran yleisen sovelluskehityksen.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Jussi Luomajärvi, 0295 209 362
Tietohallintopäällikkö Oskari Halttunen, 0295 209 220