Alkoholielinkeinorekisterin uudistus edistyy

28.7.2022 14:00

Alkoholielinkeinorekisteri Allusta kuuluu hyviä uutisia. Järjestelmän uudistaminen edistyy, ja käyttöönotto tapahtuu loppuvuodesta. Tämänhetkisen arvion mukaan järjestelmä tulee asiakkaiden käyttöön joulukuussa 2022. Ensi kesän lupahakemukset tehdään jo uudessa Allu -järjestelmässä.

Tarkka käyttöönottopäivä vahvistuu alkusyksystä. Syksyn mittaan vahvistuu myös tarkempi aikataulu asiakkaiden vuodenvaihteen raportoinnille.

Allu-rekisterin uudistus kokonaan sähköiseksi selkeyttää ja nopeuttaa alkoholilupien hakemista ja parantaa tiedonsaantia ja tiedon laatua.

Alluun on tallennettu tiedot alkoholielinkeinon toimijoista ja alkoholiluvista. Valvontaa varten rekisteriin kerätään tietoja myös alkoholitoimituksista luvanhaltijoiden välillä sekä ravintoloiden anniskelumyynnistä ja vähittäismyymälöiden myynnistä. Alkoholielinkeinorekisterin tiedoista kootaan kansalliset kapasiteetti-, myynti- ja kulutustilastot, jotka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee vuosittain.

Lisätietoja:

Järjestelmäasiantuntija Joona Leppälahti, 0295 209 373, joona.leppalahti(at)valvira.fi