Esitys sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi lausunnolla

11.2.2022 11:20

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema erillislaki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta on nyt lausunnolla. Lakiluonnoksen tavoitteena on uudistaa ja selkeyttää valvonnan toimintatapoja sekä tukea sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja palvelujen tuottamista. Lain myötä otettaisiin käyttöön uusi kattava valtakunnallinen Soteri-rekisteri, johon sisältyisivät julkisen ja yksityisen sektorin palveluntuottajat, palveluyksiköt ja palvelut. Lailla kehitetään ja vahvistetaan myös asiakas- ja potilasturvallisuuden kannalta tärkeitä omavalvontasäännöksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 11.2.2022:
​​​​​​​Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa uudistetaan – esitys valvontalaiksi lausunnolla (stm.fi)

Lisätietoa Soteri-rekisteristä (valvira.fi)