Helle voi vaarantaa erityisesti vanhusten asiakas- ja potilasturvallisuuden

17.6.2022 09:25

Valvira muistuttaa, että sairaaloissa, hoivakodeissa ja muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä kotihoidossa on tärkeää tiedostaa helteistä aiheutuvat terveysriskit. Vanhukset, pitkäaikaissairaat ja pienet lapset ovat erityisen alttiita helteen haittavaikutuksille. Helteen aikana esimerkiksi yhteydenpito kotihoidon henkilöstön ja asiakkaiden välillä on entistäkin tärkeämpää. Hoivakodeissa kaikilla tulisi olla mahdollisuus oleskella avoimessa viileässä tilassa.

Huonelämpötilat seurantaan

Palveluntuottajien täytyy seurata huonelämpötiloja. Palvelutalojen, hoivakotien ja muiden vastaavien tilojen huonelämpötilan pitää olla alle 30 °C. Sisäilman lämpötilalle on määritelty toimenpiderajat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (finlex.fi). Omavalvonnassa on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon yksilöiden tai ryhmien erityinen herkkyys ja niistä seuraavat erityisvaatimukset. Huoneilman lämpötilaa täytyy alentaa jo ennen kuin toimenpideraja on vaarassa ylittyä. 

Helle voi myös vaikuttaa lääkehoitoihin, ja lääkitykset voivat lisätä kuumuudesta aiheutuvaa terveysriskiä. Lääkkeiden säilyttämisessä on tärkeää huomioida oikeat säilytyslämpötilat.

Lisätietoja: 

Ympäristöterveysneuvos Kimmo Ilonen, 0295 209 110
Ryhmäpäällikkö Kirsti Tolonen, 0295 209 215

Lisätietoa oleskelutilojen lämpötiloista ja ilmanvaihdosta (valvira.fi)

Helteen terveyshaitat (thl.fi)

Helle voi vaikuttaa lääkehoitoihin (sic.fimea.fi)

Lääkkeet ja helle (sic.fimea.fi)

Helle on terveysriski erityisesti vanhuksille ja pitkäaikaissairaille (stm.fi)