Lastensuojelun käsittelyaikojen ja sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärien valvonta on ensisijaisesti hyvinvointialueiden vastuulla

17.3.2023 09:20

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärien ja lastensuojeluasioiden käsittelyaikojen tulee olla lain mukaisia koko hyvinvointialueella. Hyvinvointialueilla on ensisijainen vastuu valvoa, että lastensuojelun asiakasmitoitus ja käsittelyajat toteutuvat jokaisen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja lapsen kohdalla. Valvontaviranomaiset voivat aloittaa valvonnan, jos hyvinvointialueiden omavalvonta ei riitä.

Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa vuonna 2023 olla asiakkaanaan enintään 35 lasta. Kun lastensuojeluasia tulee vireille, viranomaisen tulee välittömästi arvioida lapsen mahdollinen kiireellisen lastensuojelun tarve. Myös lapsen palvelutarpeen arviointi täytyy aloittaa heti, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian saapumisesta. Palvelutarpeen arviointi on tehtävä loppuun ilman tarpeettomia viivästyksiä, ja sen täytyy olla valmis viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on saapunut käsittelyyn.

Jos asiakasmäärät tai käsittelyajat ylittyvät, hyvinvointialueen täytyy selvittää ylittymisen syyt ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi lain mukaiseksi. Valvontaviranomaiset seuraavat ja valvovat hyvinvointialueiden omavalvonnan riittävyyttä.

Hyvinvointialueiden lisäksi valvontavastuu koskee Helsingin kaupunkia.

Lisätietoa Valviran ja aluehallintoviraston antamasta ohjeesta (pdf).

Lisätietoja:

Valvira
Lakimies Päivi Vuorinen, 0295 209 402
[email protected]

Aluehallintovirastot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Elina Haahti
Itä-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sirviö
Lapin aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Aikio
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Sini Virtanen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:

Etelä- Pohjanmaa, ylitarkastaja Päivi Ahvenus
Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa, ylitarkastaja Annina Sadeoja
Keski-Suomi, ylitarkastaja Paula Mäkiharju
Pirkanmaa, ylitarkastaja Saija Kujansuu

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo

[email protected]