Uutta tietoa sosiaalihuollon asumisyksiköiden radontilanteesta

3.3.2022 14:30

Vanhusten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumis- ja toimintayksiköiden sisäilmassa on löydetty viitearvoa korkeampia radioaktiivisen radonkaasun pitoisuuksia. Asiaa selvitettiin Säteilyturvakeskuksen, Valviran, aluehallintoviranomaisten ja kuntien terveydensuojelun yhteisessä kampanjassa.

Lue Säteilyturvakeskuksen 3.3.2022 julkaisema tiedote Uutta tietoa sosiaalihuollon asumisyksiköiden radontilanteesta (stuk.fi).