Henkilöstövuokrauksen kaltainen rekrytointi ei sovellu lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin

8.12.2022 12:00

Osa kunnista on rekrytoinut lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä määräaikaisiin virkasuhteisiin henkilöstövuokrausta muistuttavilla keinoilla. Näissä tilanteissa sosiaalityöntekijä on voinut olla samanaikaisesti oikeudellisessa suhteessa kahteen eri tahoon: julkiseen palvelujen järjestäjään ja yksityiseen toimijaan. Tällainen järjestely heikentää luottamusta viranomaistoimintaan ja lapsen edun toteutumista lastensuojelussa. 

Valvira ja aluehallintovirastot muistuttavat kuntia ja ensi vuoden alussa aloittavia hyvinvointialueita, että ne eivät voi siirtää viranomaistyönantajalle kuuluvia velvoitteita ulkopuoliselle taholle edes osittain. Julkisen vallan käytön on oltava riippumatonta. Sosiaalityöntekijä toimii virkavastuulla ja käyttää julkista valtaa. Hänellä on päävastuu lapsen edun toteutumisesta, lastensuojeluasian valmistelusta, palvelujen suunnittelusta ja niiden toimeenpanosta. 

Henkilöstön suuri vaihtuvuus on riski palvelun laadulle, tiedonkululle, osaamisen arvioinnille ja perehdytykselle. Hyvinvointialueiden tuleekin käyttää kaikkia mahdollisia keinoja vakituisten sosiaalityöntekijöiden virkojen täyttämiseksi. Lyhyet sosiaalityöntekijöiden virkasuhteet vaarantavat lastensuojelun sosiaalityön jatkuvuuden ja heikentävät luottamuksellisen asiakassuhteen syntymistä. Hyvinvointialueen on huolehdittava lastensuojelun laadusta ja lainsäädännön noudattamisesta sosiaalityöntekijöiden rekrytoinneissa.

Lisätietoja: 
Valvira, lakimies Päivi Vuorinen, 0295 209 402
Etelä-Suomen aluehallintovirasto johtava ylitarkastaja Sari Husa, puh. 0295 017 361
Itä-Suomen aluehallintovirasto sosiaalihuollon ylitarkastaja Satu Syrjälä, puh. 0295 016 944 
Lapin aluehallintovirasto sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Aikio, puh. 0295 017 384
Lounais-Suomen aluehallintovirasto sosiaalihuollon ylitarkastaja Sini Virtanen, puh. 0295 018 017 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ylitarkastaja Päivi Ahvenus, puh. 0295 018 575 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto lakimies Pirjo Mäkeläinen puh. 0295 017 580

Hyvinvointialueen on huolehdittava lastensuojelun laadusta ja lainsäädännön noudattamisesta rekrytoidessaan sosiaalityöntekijöitä (pdf)

Sosiaalityöntekijäkohtaiset lastensuojelun asiakasmäärät ovat liian suuria (valvira.fi)