Sosiaalityöntekijäkohtaiset lastensuojelun asiakasmäärät ovat liian suuria

17.11.2022 13:15

Lastensuojelun asiakasmitoitusvaatimukset eivät valvontaviranomaisten havaintojen mukaan täyty. Sosiaalityöntekijäkohtainen lapsimäärä on usein enemmän kuin laissa määritelty enimmäismäärä. Kun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä on liian suuri, asiakassuunnitelmat jäävät usein laatimatta ja lasten tapaamiset toteutumatta. Myös lasten ja perheiden palveluihin ja niitä koskeviin päätöksiin tulee viiveitä. 

Laissa säädetty lastensuojelun asiakasmitoitus tarkoittaa sosiaalityöntekijäkohtaista asiakasmäärää. Asiakasmäärien keskiarvon mittaaminen ei riitä.

Asiakasmitoitusvaatimuksen täyttämiseen liittyvät haasteet vaikuttavat kielteisesti myös perustason sosiaalipalveluja tarvitseviin lapsiin. Nämä palvelut ruuhkautuvat, koska lastensuojelupalveluja tarvitsevia ja niihin oikeutettuja lapsia on saatettu siirtää niiden piiriin. Peruspalvelut voisivat auttaa monia muita lapsia, mutta niillä ei pystytä vastaamaan lastensuojelua tarvitsevien lasten kaikkiin tarpeisiin. 

Lastensuojelulain mukaan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän enimmäisasiakasmäärä on tällä hetkellä 35 lasta, ja vuoden 2024 alusta 30 lasta. Lastensuojelulaki edellyttää, että asiakasmäärää tarkastellaan jokaisen sosiaalityöntekijän kohdalla erikseen. Jos lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän vastuulla oleva lapsimäärä on enemmän kuin 35, kaikkien hänen vastuullaan olevien lasten lakisääteinen oikeus lastensuojelun sosiaalityöhön vaarantuu. 

Mitä jos? Tarinoita lastensuojelusta -blogi Valviran verkkosivuilla käsittelee osin todellisiin tapahtumiin linkittyviä tarinoita lapsista, joiden sosiaalityöntekijöillä oli asiakkaita yli lain salliman määrän.

Hyvinvointialueiden omavalvonnalla keskeinen rooli 

Valvira korostaa, että 1.1.2023 aloittavien hyvinvointialueiden tulee omavalvonnallaan varmistaa, että sosiaalityöntekijäkohtainen asiakasmäärä ei ylity. Hyvinvointialueiden vastuulla olevat lasten ja perheiden sosiaalipalvelut täytyy toteuttaa siten, että yhdenkään lapsen etu ja lakisääteiset oikeudet eivät vaarannu. Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun ja oikeus saada lastensuojelun palveluja, kun hän niitä tarvitsee. 

Lastensuojeluviranomaisen tärkein tehtävä on varmistaa lapsen edun ja oikeuksien toteutuminen. Siksi jokaisella lastensuojelun asiakkaana olevalla lapsella täytyy olla hänen asioistaan vastaava nimetty sosiaalityöntekijä, jolla on viranomaisen edustajana kokonaisvastuu turvata lapsen oikeus tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin.

Lisätietoja:

Lakimies Päivi Vuorinen, 0295 209 402

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän vastuulla saa olla enintään 35 lasta (valvira.fi)