Lastensuojelun sosiaalityöntekijän vastuulla saa olla enintään 35 lasta

15.6.2022 12:00

Valvira ja aluehallintovirastot muistuttavat kuntia ja hyvinvointialueita, että yhden lastensuojelun sosiaalityöntekijän vastuulla saa tällä hetkellä olla enintään 35 lasta. Vuoden 2024 alusta alkaen määrä on 30 lasta. Enimmäismäärät perustuvat vuoden 2022 alussa muuttuneeseen lastensuojelulakiin.  

Sosiaalityöntekijän työmäärän täytyy olla sellainen, että hänellä on mahdollisuus perehtyä lapsen asioihin ja edistää lapsen etua parhaalla mahdollisella tavalla. Liian suuri työkuorma vaarantaa lapsen edun ja oikeuksien toteutumisen.

Palveluntuottajat ovat velvollisia omavalvonnallaan varmistamaan, että lapsimäärät ovat lain mukaisia. Lapsimäärän arviointi on tehtävä sosiaalityöntekijäkohtaisesti.

Lastensuojelulain muutoksen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista sekä turvata lapsi- ja perhekohtaisen tavoitteiden toteutuminen lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa. Aluehallintovirastoissa eri puolilla Suomea on vireillä useita lasten enimmäismäärän ylittymistä koskevia valvonta-asioita.

Lisätietoja:

Valvontaviranomaisten ohje lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärästä (pdf)

Lastensuojelulaki (finlex.fi)

Valvira:
lakimies Päivi Vuorinen, 0295 209 402

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:
sosiaalihuollon ylitarkastaja Elina Haahti, 0295 016 440

Itä-Suomen aluehallintovirasto:
sosiaalihuollon ylitarkastaja Sanna Tahvanainen, 0295 016 709

Lapin aluehallintovirasto:
sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Aikio, 0295 017 384

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:
sosiaalihuollon ylitarkastaja Sini Virtanen, 0295 018 017

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:
Pirkanmaa: ylitarkastaja Saija Kujansuu, 0295 018 555
Keski-Suomi: ylitarkastaja Paula Mäkiharju, 0295 018 525
Etelä-Pohjanmaa: ylitarkastaja Päivi Ahvenus, 0295 018 575
Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: ylitarkastaja Annina Sadeoja, 0295 018 074

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:
sosiaalihuollon ylitarkastaja Mirka Mäkipää, 0295 017 021