Korona-aika ei ole vaikuttanut anniskelulupien määrään

8.3.2022 08:30

Koronapandemia ei ole näkynyt alkoholin anniskelulupien määrässä. Vuoden 2021 lopussa Manner-Suomessa oli voimassa yhteensä 9 630 anniskelulupaa, mikä on 313 enemmän kuin vuoden 2019 lopussa ennen korona-ajan alkua. Myös alkoholin ulosmyyntilupia on haettu anniskelupaikkoihin korona-aikana aiempaa enemmän, kun taas jatkoaikaravintoloiden määrä on vähentynyt. Elintarvikemyymälöiden yhteydessä olevien vähittäismyyntilupien määrä puolestaan on laskenut tasaisesti.

Anniskelu- ja vähittäismyyntilupien määrä on jatkuvasti kasvanut

Anniskelulupien määrän kasvu on jatkunut vuoden 2018 alkoholilain kokonaisuudistuksen jälkeen tasaisena. Ennen uudistusta alkoholijuomien anniskelulupien määrä pysytteli noin 8 300:ssa.  

”Uudistuksen myötä anniskelulupien määrä kääntyi selvään nousuun, joka vain hieman hidastui vuonna 2020. Vuonna 2021 lupien määrä taas selkeästi kasvoi. Pandemia-aikana anniskelulupia ei ole peruutettu taloudellisten edellytysten puuttumisen vuoksi”, toteaa ryhmäpäällikkö Kari Kunnas Valvirasta.

Vähittäismyyntilupien kasvua selittävät anniskeluluvan yhteyteen ja käsityöläisoluen valmistajille myönnetyt vähittäismyyntiluvat. Niiden myöntäminen alkoi vuoden 2018 lakiuudistuksen jälkeen. Ennen lakiuudistusta vähittäismyyntilupien määrä oli hiljalleen laskeva. Elintarvikemyymälöissä kuten kaupoissa ja kioskeissa olevien vähittäismyyntilupien määrä on vähentynyt vuodesta 2017 yhteensä 600 luvalla.

Viime vuoden päättyessä alkoholijuomia oli mahdollista ostaa Manner-Suomessa mukaan yhteensä 6 441 myyntipaikasta. Näistä luvista 1 465 oli anniskelupaikkojen ulosmyyntilupia ja 83 käsityöläisoluen vähittäismyyntilupia.

”Anniskelupaikat ovat hakeneet korona-aikana vähittäismyyntilupia tukemaan take away -myyntiään. Kiinnostus ulosmyyntilupiin kasvoi erityisesti kevään 2020 ravintolasulun aikana”, Kunnas kertoo.

Alkoholijuomien anniskelulupia 9317 vuonna 2019, 9389 vuonna 2020 ja 9630 vuonna 2021. Alkoholijuomien vähittäismyyntilupia 6004 vuonna 2019, 6312 vuonna 2020 ja 6441 vuonna 2021.

Anniskelun jatkoaika oli vuoden 2021 lopussa 1 618 anniskelupaikassa. Jatkoaikojen määrä taittui laskuun vuonna 2020, kun se edellisinä vuosina alkoholilain uudistuksen jälkeen oli huomattavasti kasvanut.

”Jatkoaikaravintoloiden määrän kääntyminen laskuun liittynee pandemiaan. Kun ravintola ei ole voinut olla auki yön tunteina, osa ravintoloista on luopunut jatkoajastaan”, Kunnas arvioi.

Anniskelun jatkoaikojen määrä vuonna 2019 oli 1715, vuonna 2020 oli 1663 ja vuonna 2021 oli 1618.

Alkoholihallinnon resurssit suunnattu koronatoimiin

Koronavuosina 2020–2021 aluehallintovirastoissa käsiteltävien alkoholiasioiden määrä laski, koska suuri osa tilapäisistä tapahtumista kuten festivaaleista peruuntui, joten niiden anniskelulupien käsittelyä ei tarvittu. Vuositasolla asioita oli alle 8 000, kun alkoholilain kokonaisuudistusta edeltävinä vuosina asiamäärä pysytteli keskimäärin hieman alle 9 000 asiassa vuodessa. Alkoholilain kokonaisuudistus vuonna 2018 toi vuositasolla alkoholijuomien anniskeluun ja vähittäismyyntiin kasvua usean tuhannen asian verran.

”Pandemia-aika on näkynyt aluehallintovirastojen alkoholihallinnossa hieman aikaisempia vuosia hiljaisempana alkoholilupa-asioissa, mutta tartuntatautilain rajoitukset ja niiden toimeenpano ja valvonta ovat pitäneet alkoholihallinnon virkamiehet erittäin kiireisinä”, toteaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen.

 Aluehallintovirastoissa käsitellyt anniskelu- ja vähittäismyyntiasiat vuonna 2019 oli 9735, vuonna 2020 oli 7809 ja vuonna 2021 oli 7934.

Digitalisaatio etenee myös alkoholiasioissa

Alkoholiasioiden prosessit sähköistyvät, sillä Valvira ja aluehallintovirastot uudistavat parhaillaan alkoholielinkeinorekisteri Allua. Jatkossa alkoholilupien hakijat ja -ilmoituksia tekevät voivat asioida lupaviranomaisen kanssa sähköisesti. Uusi rekisteri on tavoitteena ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana.

Aluehallintovirastot valvovat alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua alueellaan. Valviralle kuuluu valtakunnallinen valvonta sekä aluehallintovirastojen ohjaus alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin valvonnassa. Lisäksi Valvira ohjaa ja valvoo alkoholijuomien valmistajien ja maahantuojien ensi- ja omavalvontaa ja vastaa alkoholin tuotevalvonnasta.

Alkoholiasiat Valviran verkkosivuilla (valvira.fi)

Alkoholiasiat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (avi.fi)

Lisätietoja Valvirassa:

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 610
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja aluehallintovirastoissa:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Riku-Matti Lehikoinen, alkoholihallintoyksikön päällikkö
puh. 0295 016 155

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Jarmo Ruusu, elinkeinovalvontayksikön päällikkö
puh. 0295 016 938
 
Lapin aluehallintovirasto
Tarja Strömdahl, ylitarkastaja
puh. 0295 017 369

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Pepe Uskelin, yksikön päällikkö, lakimies
puh. 0295 018 094

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Kristian Dahl, yksikön päällikkö, lakimies
puh. 0295 018 528

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Ari Kilponen, alkoholiylitarkastaja
puh. 0295 017 571

Toni Latvamäki, alkoholiylitarkastaja
puh. 0295 017 569

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)avi.fi