Adoptio ei sovellu auttamiseen sotaolosuhteissa Ukrainassa − lapsille apua muilla keinoilla

4.3.2022 13:36 / 22.8.2023 13:53

Valviran yhteydessä toimivan adoptiolautakunnan tietojen mukaan suomalaisilta adoptiotoimijoilta tiedustellaan, voisiko adoptiolla auttaa lapsia Ukrainassa. Adoptiolautakunta kuitenkin katsoo, että nykytilanteessa Ukrainassa ei ole adoptioon tarvittavia lastensuojelun toimivia viranomaisrakenteita, minkä vuoksi lapsen oikeuksien turvaaminen ei ole mahdollista. Adoptioyhteistyö vaatii vakaan hallinnon, toimivan lastensuojelujärjestelmän sekä lapsen oikeuksia suojaavan ja yhteistyöhön sopivan lainsäädännön.

”Kansainvälistä adoptiota tulisi välttää katastrofi- ja poikkeusoloissa, jolloin on erityisen korkea riski, että lapsia joutuu eri syistä eroon vanhemmistaan. Lisäksi on hyvä muistaa, että kansainvälinen adoptio on viimesijainen vaihtoehto lapselle vakaissakin olosuhteissa”, toteaa adoptiolautakunnan puheenjohtaja Irene Pärssinen-Hentula.

”Tällä hetkellä ensisijaista on kaikin keinoin ehkäistä ennalta lasten joutumista eroon vanhemmistaan − oli se sitten Ukrainassa tai pakomatkalla sieltä pois. Suomalaisten luonnollinen halu auttaa olisi tärkeää kanavoida avustusjärjestöjen humanitäärisen avun kautta. Tärkeää on myös tukea Ukrainasta paenneita lapsiperheitä välittömän, arjessa tarvittavan avun saamiseksi.”

”Jos Suomessa asuvan toiveena on adoptoida lapsi, prosessi etenee kotimaan adoption tai suomalaisten adoptiojärjestöjen tarjoamien vakiintuneiden yhteistyömaiden kautta”, sanoo Pärssinen-Hentula.

Adoptiojärjestöjä Suomessa ovat Pelastakaa Lapset ry sekä Interpedia ry.

Lisätietoja:

Adoptiolautakunnan puheenjohtaja Irene Pärssinen-Hentula, 0295 209 247

Lisätietoa adoptioista:

Adoptiolautakunta (valvira.fi)

Unicefin lausunto Ukrainan lasten auttamisesta (unicef.org) (englanniksi)

Pelastakaa Lapset ry (pelastakaalapset.fi)

Interpedia ry (interpedia.fi)

Pelastakaa Lapset ry:n tiedote: Ukrainassa laitoshoidossa olevat lapset ovat vaarassa jäädä ilman apua (pelastakaalapset.fi)

Lapsiasiavaltuutetun tiedote: Yksityishenkilöiden ei tule kuljettaa Ukrainasta ilman huoltajaa pakenevia lapsia (lapsiasia.fi)

HCCH:n tiedote: Information Note - Children deprived of their family environment due to the armed conflict in Ukraine (hcch.net) (englanniksi)

Child Identity Protection -yhdistyksen lausunto: Ukraine and other affected countries : protecting all rights of children, including their right to identity (child-identity.org) (englanniksi)

8.3.2022: Lisätty linkki Unicefin englanninkieliseen lausuntoon. 17.3.2022: Lisätty linkki Pelastakaa lapset ry:n tiedotteeseen, lapsiasiavaltuutetun tiedotteeseen ja HCCH:n tiedotteeseen. 21.3.2022: Lisätty linkki Child Identity Protection -yhdistyksen lausuntoon.