Alkoholin tilastoitu kulutus vuonna 2021 edellisen vuoden tasolla

21.4.2022 15:30

Alkoholijuomien tilastoitu kulutus vuonna 2021 oli 555 miljoonaa litraa. Sataprosenttisena alkoholina laskettuna kulutus oli 38,2 miljoonaa litraa. Vastaavat luvut vuonna 2020 olivat 550 miljoonaa litraa ja 38,3 miljoona litraa sataprosenttisena alkoholina laskettuna. 

Anniskelumyynti kasvoi litroina laskettuna 4,5 prosenttia ja vähittäismyynti 0,5 prosenttia. Tuoteryhmistä juomasekoitusten myynti kasvoi 9,0 %, siiderin 1,1 % ja oluen 0,4 %. Mietojen viinien myynti laski 2,5 %, samoin väkevien juomien 2 %.

Vuosien 2021 ja 2020 vertailussa on hyvä huomioida, että molempina vuosina on ollut koronapandemiasta johtuvia anniskelutoimintaa koskevia rajoituksia.

Valviran julkaisemat alkoholijuomien myyntitilasto ja jakeluteitä koskeva tilasto sisältävät alkoholijuomien valmistus- ja tukkumyyntiluvanhaltijoiden toimitukset ravintoloille ja vähittäismyyntiin. Valmistajat ja tukkumyyjät ilmoittavat tuotekohtaiset myyntitiedot kuukausittain Valviraan. Tietoja kerätään, tarkistetaan ja analysoidaan Valvirassa valvonnan näkökulmasta ja ne tallennetaan Valviran ylläpitämään alkoholielinkeinorekisteriin. Tilastoon lasketaan enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia ja korkeintaan 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien myynti. 

Alkoholijuomien ja väkiviinan valmistajia oli vuoden 2021 lopussa 198, tukkumyyjiä 342.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kokoaa Valviran alkoholielinkeinorekisteristä saatavista tiedoista kansalliset kapasiteetti-, myynti- ja kulutustilastot.

Lisätietoja:

Eeva Saari, ryhmäpäällikkö, 0295 209 515

Alkoholitilastot vuosi 2021 (valvira.fi)