Asiakastietolaki tuo muutoksia yksityiseen sosiaalihuoltoon

16.5.2023 11:00

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) velvoittaa myös yksityiset sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjiksi laissa määriteltyihin siirtymäaikoihin mennessä. Takaraja liittymiselle on jo 1.9.2024, jos yksityinen organisaatio tai toimija tuottaa sosiaalipalveluja hyvinvointialueelle ostopalveluna tai palvelusetelillä. 

Lue Kelan Kanta-palvelujen ohjeistus alta, josta löydät tarkempaa tietoa muutoksesta:

Hyvä sosiaalihuollon palveluntuottaja!

Asiakastietolaki tuo muutoksia yksityiseen sosiaalihuoltoon – Aloita muutosten valmistelu nyt

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) velvoittaa myös yksityiset palvelunantajat liittymään Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjiksi laissa määriteltyihin siirtymäaikoihin mennessä. Takaraja liittymiselle on jo 1.9.2024, jos yksityinen organisaatio tai toimija tuottaa sosiaalipalveluja hyvinvointialueelle ostopalveluna tai palvelusetelillä. 
  
Kun liittymisvelvoite astuu voimaan, pitää asiakastiedot tallentaa Kanta-palveluihin rakenteisina asiakirjoina. Syyskuusta 2024 alkaen Kantaan on arkistoitava iäkkäiden, lapsiperheiden ja työikäisten palveluissa syntyvät asiakasasiakirjat. Voit tutustua asiakastietolain siirtymäaikoihin ja THL:n määräykseen asiakirjojen rakenteista ja niihin merkittävistä tiedoista kanta.fissä. 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu kannattaa aloittaa nyt, sillä se tuo mukanaan uusia vaatimuksia käytössä oleviin asiakastietojärjestelmiin, kirjaamiseen ja toimintatapoihin. Kannustamme olemaan pikaisesti yhteydessä valmistelussa tärkeisiin yhteistyötahoihin, joita ovat tietojärjestelmätoimittajasi sekä hyvinvointialue, jolle tuotat sosiaalipalveluja. 

Mistä kannattaa aloittaa?  

Kansalliset toimijat Kela, THL ja Kansa-koulu 5 -hanke tarjoavat Kanta-palveluihin liittyville yksityisille palvelunantajille tukea ja koulutusta käyttöönottojen ja rakenteisen kirjaamisen tueksi. Koulutusten sisällöt on suunniteltu siten, että ne täydentävät toisiaan. 

Tutustu koulutuksiin Kanta-palvelujen käyttöönotosta ja käytöstä 

Kelan Kanta-palvelut järjestää maksuttomia koulutuksia ja tilaisuuksia sekä käyttöönoton ohjaustunteja yksityiselle sosiaalihuollolle – tervetuloa mukaan! Kanta.fi-verkkopalvelusta löydät hyödyllistä tietoa Kanta-palveluista sosiaalihuollolle. Tavoitat Kanta-palvelujen asiantuntijat myös sähköpostitse osoitteesta kanta(at)kanta.fi.

Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille

Suosittelemme tutustumaan Kanta-palvelujen käsikirjaan sosiaalihuollon toimijoille, joka on hyvä perusopas sosiaalihuollon tiedonhallinnan kokonaisuuden hahmottamiseksi.

Tukea rakenteisen kirjaamisen aloittamiseen

THL tarjoaa tukea rakenteisen kirjaamisen käyttöönottoon. Sosiaalihuollon toimijoille järjestetään maksuttomia rakenteisen kirjaamisen tukitilaisuuksia. Voit tutustua tuleviin tapahtumiin ja jo pidettyjen tilaisuuksien materiaaleihin THL:n sivuilla. Sosiaalihuollon rakenteisen kirjaamisen ohjeistusta löydät lisäksi THL:n Sosmeta-palvelusta ja Kanta-palvelujen käsikirjasta sosiaalihuollon toimijoille. Monialaisen kirjaamisen ohjeistusta on koottu Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä -oppaaseen.

Kehitä organisaatiosi kirjaamisosaamista 

Kansa-koulu-hankkeiden suositut sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijavalmennukset jatkuvat syksyllä 2023. Maksuton valmennus antaa osallistujille valmiudet toimia oman työyhteisönsä tukena kirjaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Haku syksyllä alkaviin valmennuksiin on avoinna yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille 2.-31.5.2023.
 
Lisätietoa valmennuksen sisällöistä ja ilmoittautumisesta:

Lisätietoja 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (Asiakastietolaki) (finlex.fi)