Kansainvälinen adoptioselvitys on valmistunut – selvityksistä saatavaa tietoa on tärkeä seurata

15.11.2022 11:50

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 14.11.2022 kansainvälistä adoptiotoimintaa koskevan selvityksen ”Neljän eurooppalaisen maan selvitykset kansainvälisistä adoptioista: Yhteenvetoa ja huomioita Suomen näkökulmasta” (stm.fi)

Selvityksessä käydään läpi Alankomaiden, Ruotsin, Tanskan ja Sveitsin selvitystyötä kansainvälisistä adoptioista. Siinä käydään kattavasti läpi kunkin neljän maan kartoitusten tekemiseen johtaneet syyt, kohdemaat sekä toimenpiteet, joihin kartoitukset ovat eri maissa johtaneet.  

Selvityksen tehnyt Reetta Peltonen tuo esille, että ”tarkasteltujen maiden kansainvälinen adoptiohistoria on monin tavoin erilainen kuin Suomella, ja adoptiomäärät Suomea huomattavasti suuremmat. Suomen adoptiohistoriassa ei ole löydettävissä tilannetta, jossa laajamittaista adoptiotoimintaa olisi ollut hyvin ohuella sääntelyllä. Suomen erityispiirteisiin kuuluu myös pitkästä kotimaisesta adoptiotoiminnasta saatu kokemus.” Selvityksessä tuodaan esille, että selvitystyö näissä maissa jatkuu yhä ja voi edetessään tuoda esille Suomenkin kannalta relevanttia tietoa.

Adoptiolautakunta katsoo, että tämänkaltaisista selvityksistä saatavaa tietoa on erittäin tärkeä seurata pohtien, mitä adoptiotoiminnan selvityksistä voidaan oppia ja miten saatua tietoa voidaan huomioida Suomessakin toiminnan valvonnassa. Lautakunta korostaa, että kansainväliseen yhteistyöhön perustuva kansainvälinen adoptiotoiminta ei mitenkään voi lähteä oletuksesta, ettei mitään riskejä olisi olemassa, vaan riskitietoisuus on ollut ja tulee jatkossakin olemaan elimellinen osa adoptiotoiminnan hallintoa, valvontaa, toimilupamenettelyä sekä palvelunantajien omaa valvontaa. 

Lue lisää STM:n tiedotteesta: Kansainvälinen adoptioselvitys on valmistunut (stm.fi).

Adoptiolautakunnan täysistunto antoi aihetta koskevan lausunnon STM:lle syyskuussa 2021.

Lisätietoja: 

Päällikkö Irene Pärssinen-Hentula, adoptiolautakunnan puheenjohtaja, 0295 209 247, [email protected]