Kansainväliset adoptiot ovat jatkuneet pandemiasta huolimatta

31.5.2022 15:50

Pandemia ei ole pysäyttänyt adoptioprosesseja, mutta ne ovat jonkin verran pidentyneet. Vuonna 2021 adoptiolautakunnan lupajaosto myönsi 72 uutta lupaa kansainväliseen adoptioon. Lisäksi jaosto pidensi 55 kansainväliseen adoptioon myönnetyn luvan voimassaoloaikaa.  Vuonna 2020 uusia lupia kansainväliseen adoptioon myönnettiin 60, ja 60 luvan voimassaoloaikaa pidennettiin. Kansainväliset adoptiot Suomeen toteutetaan Pelastakaa Lapset ry:n tai Interpedia ry:n välityksellä.

Kotimaiseen adoptioon adoptiolautakunnan lupajaosto myönsi 33 uutta lupaa vuonna 2021, ja 24 luvan voimassaoloaikaa pidennettiin. Vuonna 2020 vastaavat luvut olivat 30 ja 10.

Kansainvälisen adoptiotoiminnan luotettavuus ja laittomuusepäilyt herättivät runsaasti keskustelua adoptiotoiminnan selvitystarpeista Euroopan maissa vuoden 2021 aikana. Keskustelu kosketti myös Suomea. Adoptiolautakunnan täysistunto katsoi lausunnossaan, että selvitystyö on tervetullut. Täysistunnon näkemyksen mukaan selvityksessä tulisi huomioida suomalaisen adoptiojärjestelmän erityispiirteet, kuten kansainvälisen adoptiotoiminnan käynnistymisen ajankohta, adoptiolainsäädännön ja Haagin adoptiosopimuksen voimassaolo, yksityisten adoptioiden lukumäärät sekä yhteistyömaat, joiden kanssa Suomi on tehnyt kansainvälistä adoptioyhteistyötä. Lisäksi sen pitäisi painottua riittävästi järjestelmän kehittämisen näkökulmaan.

Lisää huomiota adoption jälkeisiin palveluihin

Adoption jälkeisten palvelujen kehittämistarve korostuu sitä mukaa kun aikuisikään tulleiden adoptoitujen määrä kasvaa. 

”Adoptioperheen elämää tulisi tukea nykyistä vahvemmin sen jälkeen, kun lapsi on tullut perheeseen − nykyisen alkupainotteisen adoptiojärjestelmämme etuja kuitenkaan menettämättä”, toteaa adoptiolautakunnan puheenjohtaja Irene Pärssinen-Hentula.

”Adoption jälkeisen tuen vahvistamisessa on tärkeää vastata adoptiolasten ja -perheiden erityisiin adoptioon liittyviin tarpeisiin. Näitä ovat esimerkiksi lapsen ja vanhemman välisen kiintymyssuhteen kehittymisen tukeminen, korjaavien kokemusten mahdollistaminen lapselle terapeuttisen vanhemmuuden kautta, adoptiotaustan käsittely adoptoidun identiteettioikeuksia tukien sekä vertaistuen hyödyntäminen adoptoidun lapsen eri elämänvaiheissa.”

Adoptiolautakunta on Valviran yhteydessä toimiva asiantuntija-, lupa- ja valvontaviranomainen adoptioasioissa. Adoptiolautakunta myöntää luvat sekä kotimaiseen että kansainväliseen adoptioon. Lisäksi adoptiolautakunta myöntää toimiluvat kansainvälisen adoptiopalvelun antajille ja valvoo palvelunantajien toimintaa.

Adoptiolautakunnan toimintakertomus 2021 (pdf).

Lisätietoja:

Päällikkö, adoptiolautakunnan puheenjohtaja Irene Pärssinen-Hentula, 0295 209 247

Lisätietoa adoptiolautakunnan toiminnasta (valvira.fi)

Kansainvälisiä adoptioita selvitetään STM:n ja kansallisen lapsistrategian yhteistyönä (stm.fi).