Korkeimman hallinto-oikeuden päätös: Valvira käsittelee uudestaan brittiyliopistosta valmistuneen henkilön hakemuksen psykoterapeutin nimikkeen käyttämisestä

19.12.2022 11:15

Valviran päätös, jonka mukaan Helsingin Psykoterapiainstituutin ja UWE Bristolin (University of the West of England Bristol) yhteistyössä järjestämästä koulutuksesta valmistuneilla ei ole oikeutta käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä, palautui Valviralle uudelleen käsiteltäväksi korkeimman hallinto-oikeuden äänestyspäätöksellä. Valvira ei aiemmassa päätöksessään myöntänyt hakijalle oikeutta käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä, koska Valviran näkemyksen mukaan koulutus ei vastannut psykoterapeutin ammattiin johtavan koulutuksen vaatimuksia.

Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että Valvira ei ole voinut kyseenalaistaa UWE Bristolin myöntämän tutkintotodistuksen todenperäisyyttä ilman, että se on vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti selvittänyt UWE Bristolin kanssa tutkintotodistuksen perustana olleeseen koulutukseen liittyviä vakavia epäilyjään.

Valvira perehtyy korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen, tekee asiassa tarvittavat selvitykset ja ratkaisee asian uudelleen.

Pääset lukemaan päätöksen korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla (kho.fi).

Lisätietoja:

Johtaja Jussi Holmalahti, 0295 209 500