Kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuivat vuonna 2021 hyvin

17.2.2022 12:00

Aluehallintovirastojen tarkastusten mukaan päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoot vastaavat hyvin varhaiskasvatuslain määräyksiä. Tulos ei kuitenkaan kerro sitä, miten kuormittavaksi päiväkotien työntekijät kokevat työnsä.

Aluehallintovirastojen kevään ja syksyn tarkastelujaksoilla päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoot toteutuivat pääosin varhaiskasvatuslain mukaisesti.

”On hienoa, että varhaiskasvatuslakia noudatetaan mitoitusten osalta hyvin. Valvontamme ei kuitenkaan kerro, millaiseksi päiväkotien työntekijät kokevat työnsä. Varhaiskasvatuksen järjestäjien tuleekin nyt pohtia, mitkä ovat ne keinot, joilla työn kuormittavuutta voidaan vähentää”, kertoo johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska Aluehallintovirastosta.

Varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää kehittämistä työn kuormittavuuden vähentämiseksi

Varhaiskasvatuksen järjestäjän eli kunnan on huolehdittava päiväkotien riittävästä henkilöstön ja sijaisten määrästä. Kunnan on huolehdittava, että sijaisuudet sekä päiväkodeissa että perhepäivähoidossa järjestetään siten, että varhaiskasvatuksessa toteutuvat lain edellyttämä henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko. Valvontaviranomaiset kannustavat varhaiskasvatuksen järjestäjiä kehittämään edelleen sekä työvuorosuunnittelua että pedagogisia ja toiminnallisia ratkaisuja yhteistyössä henkilöstön kanssa työn kuormittavuuden vähentämiseksi.

Valvonnassa tarkastettiin 1359 päiväkotia

Aluehallintovirastojen tarkastamissa päiväkodeissa oli yhteensä 6 508 toimintapäivää. Päiväkodin henkilöstömitoitus oli varhaiskasvatuslain mukainen 99,31 % päiväkodin toimintapäivistä.

Tarkastetuissa päiväkodeissa oli yhteensä 5 563 lapsiryhmää ja niissä yhteensä 25 791 toimintapäivää. Päiväkotien lapsiryhmien ryhmäkoot olivat varhaiskasvatuslain mukaisia 98,79 % lapsiryhmien toimintapäivistä.

Tulokset saatiin tarkastamalla kuntien ilmoittamat päiväkotien ja lapsiryhmien lasten ja henkilöstön läsnäolotiedot viikon ajalta keväällä ja syksyllä. Päiväkodin henkilöstömitoitus tarkastettiin lasten ja henkilöstön välisen suhdeluvun mukaan. Ryhmäkoon tarkastelussa huomioitiin suhdeluvun tarkastamisen lisäksi, että ryhmässä voi olla läsnä enintään kolmea kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia.

Kunnilta saatujen selvitysten mukaan suhdeluvun ylitykset johtuivat pääosin yllättävistä lasten varhaiskasvatusaikojen muuttumisista, henkilöstön poissaoloista, joihin ei ole saatu sijaista tai perhepäivähoidon varahoidon järjestämisestä päiväkodeissa.

Lisätietoa:

Vuoden 2021 valvonnan yksityiskohtaiset tulokset ovat luettavissa avin verkkosivuilla. Avaa valvontaohjelman tuloksien pdf tästä (avi.fi)

Aluehallintovirastot ja Valvira jatkavat varhaiskasvatuksen valtakunnallisen valvontaohjelman mukaista suunnitelmallista päiväko­tien henkilöstömitoituksen ja ryhmäkoon valvontaa vuonna 2022.  Lisäksi valvotaan steinerpäiväkotien opettajien ja vastuuhenkilöiden kelpoisuutta.​​​​​​​ Avaa vuoden 2022 valvontaohjelman pdf tästä (avi.fi)

Valvon­taohjelman toimeenpanoa voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #vaka­valo2022.

Medialle:

Aluehallintovirasto
johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska, KT, p. 0295 018 815
etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Valvira
ylitarkastaja Satu Räsänen, p. 0295 209 637
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi