Kunnat ja hyvinvointialueet velvollisia valvomaan lastensuojelun perhehoidon ostopalveluja

15.6.2022 14:00

Kunnat ja hyvinvointialueet ovat lain mukaan velvollisia valvomaan lastensuojelun asiakkaille ostopalveluna hankkimiaan sosiaalipalveluja. Kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävänä on valvoa, että sijaishuolto toteutuu lastensuojelulain mukaisesti ja että lapsi saa sijoituksensa aikana tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet. Lapsen sijoittanut kunta tai hyvinvointialue ei voi ostopalvelusopimuksella tai muulla sopimuksella siirtää valvontavelvollisuuttaan yksityiselle palvelujen tuottajalle. Palvelun tuottajan omavalvonta ja raportointi eivät korvaa palvelunjärjestäjän lakisääteistä valvontavastuuta.

Jos kunta tai hyvinvointialue hankkii sosiaalipalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta, se täytyy kirjata asiakaskohtaiseen suunnitelmaan. Sosiaalipalvelun myöntämisestä tehdään aina myös valituskelpoinen päätös. Lisäksi on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat samaa tasoa, jota edellytetään omalta palvelutuotannolta.

Lisätietoa Valviran ja aluehallintoviraston antamassa ohjeessa (pdf, valvira.fi).

Lisätietoja: 

Lakimies Päivi Vuorinen, Valvira, 0295 209 402

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Eero-Tapani Hynynen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 064

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Sanna Tahvanainen, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 709

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Aikio, Lapin aluehallintovirasto, 0295 017 384

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Sini Virtanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 017

Ylitarkastaja Pia Lahtinen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 237

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 587