Lupa- ja valvontaviranomaiset tarkensivat tapaa, jolla pienten kotipalveluyritysten vastuuhenkilöjärjestelyt rekisteröidään

6.6.2022 08:00

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat tarkentaneet ilmoituksenvaraisena sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun vastuuhenkilöjärjestelyihin liittyviä rekisteröintikäytäntöjä. Tarkennukset koskevat vastuuhenkilöjärjestelyjä niiden pienten kotipalvelua tuottavien toimintayksiköiden kohdalla, joiden vastuuhenkilönä lähihoitaja voi toimia.

Lupayhteistyöryhmän päätöstä sovelletaan uusien kotipalveluyritysten rekisteröintien osalta 21.4.2022 lukien.

Aluehallintovirastojen ja Valviran lupayhteistyöryhmän päätöksen mukaisesti lähihoitaja voi toimia pienen kotipalvelua tuottavan toimintayksikön vastuuhenkilönä. Tällöin yksikössä voi työskennellä lähtökohtaisesti korkeintaan kolme työntekijää vastuuhenkilö mukaan lukien. 

Lupa- ja valvontaviranomaiset huomioivat mahdollisen henkilöstömäärän kasvamisen rekisteröinneissä ja muutosilmoituksissa. Tällöin vastuuhenkilöltä edellytetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 46 a §:n mukaista soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Asia kirjataan rekisteröintipäätökseen.

Ei automaattisia muutoksia rekisterissä jo olevien kotipalveluyritysten rekisteröinteihin

Lupayhteistyöryhmän päätös ei tuo muutosta Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien rekisterissä jo olevien kotipalveluyritysten käytäntöihin, joiden vastuuhenkilöksi on rekisteröity lähihoitaja ja joiden henkilöstömäärä on suurempi kuin lupayhteistyöryhmän päätöksen mukainen kolme työntekijää vastuuhenkilö mukaan lukien. Tällaisten yritysten kohdalla muutokset tehdään lupayhteistyöryhmän päätöksen mukaisiksi palvelun rekisteröintiä koskevan muutosilmoituksen käsittelyn yhteydessä.

Vastuuhenkilöjärjestely on arvioitavana toiminnan aikaisessa valvonnassa

Toiminnan aikaisessa valvonnassa vastuuhenkilöjärjestely otetaan arvioitavaksi lupayhteistyöryhmän päätöksen mukaisesti, jos valvonnassa todetaan epäkohtia vastuuhenkilönä toimimisessa.

Lähihoitaja on voinut toimia pienen kotipalveluyrityksen vastuuhenkilönä aiemminkin. Lupayhteistyöryhmän päätöksellä on tarkennettu sitä, minkä kokoisesta kotipalvelua tuottavasta toimintayksiköstä lähihoitaja voi vastata.

Kotipalvelu on ilmoituksenvastaista sosiaalipalvelua, jonka tuottamisesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista jokaiseen kuntaan, jossa palveluja tuotetaan. Kunta lähettää ilmoituksen kotipalvelun rekisteröimisestä aluehallintovirastoon sekä liittää mukaan oman lausuntonsa. Aluehallintovirasto tekee päätöksen kotipalvelun rekisteröimisestä Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien rekisteriin.

Lisätietoja

sosiaalihuollon ylitarkastaja Saija Lindström, 0295 016 581, Etelä-Suomen aluehallintovirasto                     

sosiaalihuoltoyksikön päällikkö Kirsi Laitinen, 0295 016 821, Itä-Suomen aluehallintovirasto

ylitarkastaja Pia Ekqvist, 0295 018 597, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi(at)avi.fi

ylitarkastaja Anssi Tulkki, 0295 209 347, Valvira, etunimi.sukunimi(at)valvira.fi