Muutoksia sosiaalipalvelujen lupa- ja rekisterikäytäntöihin

28.12.2022 13:00

Asumispalveluja ja kotipalvelua koskevat säännökset muuttuvat, kun sosiaalihuoltolain muutokset tulevat voimaan 1.1.2023. Samalla näitä palveluja koskevat lupa- ja rekisteröintikäytännöt uudistuvat.

Tehostettu palveluasuminen muuttuu ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi, jossa asuminen ja palvelut muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Ympärivuorokautista palveluasumista tuottavat yksityiset palveluntuottajat tarvitsevat toiminnalleen Valviran tai aluehallintoviraston luvan. 

Palveluasuminen on vuoden alusta alkaen yhteisöllistä asumista, jossa asuminen ja palvelut järjestetään erikseen.  Tämä palvelu täytyy edelleen rekisteröidä. Palveluntuottaja tekee yhteisöllistä asumista tuottavasta toimintayksiköstä ilmoitus hyvinvointialueelle, joka toimittaa sen rekisteröitäväksi aluehallintovirastolle. Hyvinvointialue liittää mukaan oman lausuntonsa rekisteröitävän toimintayksikön toimintaedellytyksistä. 

Kotipalvelu koskee vuoden 2023 alusta lukien ainoastaan lapsiperheitä. Muiden asiakasryhmien palvelu on kotihoitoa. Kotihoito sisältää asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävän toiminnan ja muun henkilön suoriutumista tukevan toiminnan. Se voi sisältää myös kotisairaanhoitoa, jolloin palveluntuottajan tulee hakea toiminnalleen yksityisen terveydenhuollon lupa. Kotipalvelu ja kotihoito ovat rekisteröitäviä palveluja.

Muita rekisteröitäviä palveluja ovat tukipalvelut, tilapäinen asuminen, tuettu asuminen sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta yhteisöllisessä asumisessa erikseen tuotettuna sosiaalipalveluna. 

Aiemmin tehdyt palvelujen rekisteröinnit pysyvät edelleen voimassa. Valvira ja aluehallintovirastot eivät oma-aloitteisesti tee näihin rekisteröinteihin muutoksia. Palveluntuottajien tulee yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa muuttaa nykyinen palvelutuotantonsa uutta lainsäädäntöä vastaavaksi.

Valviran ja aluehallintoviraston ohje sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain muutosten vaikutuksista lupahallintoon ja valvontaan (pdf)

Lisätietoja Valvirasta:
Ylitarkastaja Elina Uusitalo, 0295 209 334
Ylitarkastaja Anssi Tulkki, 0295 209 347 (2.1.2023 alkaen) 
[email protected]

Lisätietoja aluehallintovirastoista:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Varpu Kovero, 0295 016 645 ja sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Maija Gartman, 0295 016 109 
Itä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Kirsi Laitinen, 0295 016 821 
Lapin aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Merja Isoaho, 0295 017 047 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Nina-Siro Södergård, 0295 018 114 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Anita Paavola, 0295 018 841 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi Räinä, 0295 017 024
[email protected]