Neuvolapalveluissa sekä lasten ja nuorten terveystarkastuksissa puutteita

10.3.2022 10:30

Kuntien järjestämissä neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastuksissa havaittiin puutteita vuosina 2020 ja 2021. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemistä tutkimuksista ja selvityksistä sekä viranomaisten saamista ilmoituksista. Puutteet terveystarkastuksissa saattavat johtaa lasten, nuorten ja perheiden ongelmien pahentumiseen ja kasautumiseen sekä lisätä koronapandemiasta johtuvaa hoitovajetta.

Laki määrittelee vaadittavien terveystarkastusten määrät ja sisällöt. Kunnan on järjestettävä lasten, lasta odottavien ja perheiden neuvolapalvelut sekä lasten ja nuorten ennaltaehkäisevä suun terveydenhuolto. Kuntien on huolehdittava perusopetuksessa olevien nuorten kouluterveydenhuollosta sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opiskeluterveydenhuollosta.

Lakisääteisissä terveystarkastuksissa seurataan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, sekä perheiden hyvinvointia. Tavoitteena on laaja-alainen terveyden ja hyvinvoinnin seuranta, jossa huomioidaan niin fyysinen kuin psyykkinen terveys. Säännölliset ikään kuuluvat terveystarkastukset mahdollistavat ongelmien ja poikkeamien havaitsemisen aikaisessa vaiheessa ja sairauksien ennaltaehkäisyn.

Terveystarkastukset on toteutettava lainmukaisesti mahdollisimman pian

Kuntien on seurattava, että terveystarkastusten määrä ja sisältö ovat lainmukaisia ja reagoitava välittömästi puutteisiin. Mikäli kuntien omavalvonta ei riitä, on valvontaviranomaisilla velvollisuus puuttua havaittuun tilanteeseen.

Koronapandemia on aiheuttanut kunnille merkittäviä haasteita lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien toteuttamisessa, kun terveydenhuollon ammattihenkilöitä on siirretty pandemiatilanteen vaatimiin tehtäviin. Valvontaviranomaiset muistuttavat kuitenkin, että määräaikaiset terveystarkastukset on järjestettävä säännösten mukaisesti heti, kun pandemiatilanne sallii.

Lakisääteisten terveystarkastusten valvonta jatkuu valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman mukaisesti. Valvontaviranomaisten ohje on luettavissa Valviran verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Valvira, ylitarkastaja Irja Hemmilä, 0295 209 531

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, terveydenhuollon ylitarkastaja Aino Mäkitalo, 0295 016 658

Itä-Suomen aluehallintovirasto, terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, 0295 016 941

Lapin aluehallintovirasto, ylitarkastaja Sanna Ylitalo, 0295 017 386

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, lääninlääkäri Maria Raitakari, 0295 018 000

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Aulikki Hautsalo, 0295 018 615

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Raija Fors, 0295 017 559