Potilasturvallisuus romahtamassa – valvontaviranomaisilla ei ole keinoja kriittisten tilanteiden turvaamiseen

19.4.2022 14:44 / 20.4.2022 07:48

Hoitoalan laajentuvasta lakosta johtuvat vaaratilanteet ovat romahduttamassa potilaiden hoidon turvallisuuden. Tämän hetken tiedon mukaan suojelutyöhön saatavan henkilöstön määrä on niin vähäinen, että se johtaa laajamittaiseen kiireellisen hoidon alasajoon. Tämä tarkoittaa, että potilaiden kuolemat ja vammautumiset ovat väistämättömiä.

”Valvira ei ole työmarkkinaosapuoli, mutta asiakas- ja potilasturvallisuutta valvovana viranomaisena pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että lakko saataisiin loppumaan pikaisella ja kestävällä neuvottelutuloksella”, painottaa Valviran ylijohtaja Markus Henriksson

Asiakas- ja potilasturvallisuus on varmistettava kaikissa tilanteissa, myös lakon aikana. Henkilökuntaa tarvitaan riittävästi, jotta kiireelliset ja välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut toteutuvat. 

”Ongelmana on, että hoidosta virkavastuussa olevat lääkärit eivät nyt saa lääketieteellisiin arvioihin perustuvaa määrää hoitohenkilöstöä, koska järjestöt päättävät suojelutyöhön saatavan henkilöstön määrästä. Hoidosta vastaavilla lääkäreillä ja viranomaisilla ei käytännössä ole enää keinoja potilaiden turvallisuuden varmistamiseen. Tilanne on kestämätön”, Henriksson toteaa.

”Koronapandemian aikana syntynyt hoitovelka kasvaa kiireettömässä hoidossa lakon myötä entisestään ja koskee nyt myös kiireellistä hoitoa.” 

Lisätietoja:

Ylijohtaja Markus Henriksson, 0295 209 300

Johtaja Helena Mönttinen, 0295 209 404

Tekstiä on korjattu 19.4. klo 19. Viimeinen lause "Hoitoalan lakko laajenee 20.4. alkaen" on poistettu.