Rajattu lääkevarasto sosiaalihuollon palveluasumisen yksikössä edellyttää lupaa tai ilmoitusta

4.4.2022 10:30

Sosiaalihuollon palveluasumisen yksiköissä on mahdollista pitää yhteiskäyttöön tarkoitettuja rajattuja lääkevarastoja. Rajattua lääkevarastoa käytetään vain äkillisissä lääkehoidon tarpeissa ja silloin, kun tiedossa oleva asiakkaan sairaus pahenee ja edellyttää nopeaa lääkehoitoa. Lääkevarastojen avulla lääkehoito voidaan aloittaa viipymättä, ja esimerkiksi hoivakotien asiakkaita ei tarvitse siirtää terveydenhuollon päivystykseen öisin ja viikonloppuisin pelkästään lääkkeen saamista varten.

Yksityiset palveluntuottajat tarvitsevat rajattuun lääkevarastoon lupa- ja valvontaviranomaisen luvan. Lupahakemus tehdään sille aluehallintovirastolle, jonka alueella toimintayksikkö sijaitsee. Jos palveluntuottaja toimii usean aluehallintoviraston alueella, lupa haetaan Valviralta. Kunnat tekevät lääkevarastoistaan ilmoituksen oman alueensa aluehallintovirastolle.

Lääkevarasto edellyttää laillistetun lääkärin hyväksymää lääkehoitosuunnitelmaa ja nimettyä vastuuhenkilöä. Vastuuhenkilö voi olla yksikössä työskentelevä lääkäri tai laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on riittävä lääkehoidon osaaminen ja koulutus. Lääkehoitoa voivat toteuttaa vain laillistetut tai nimikesuojatut terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilöt, joilla on tarvittava lääkehoidon koulutus ja varmistettu lääkehoidon osaaminen. Tällaista henkilöstöä täytyy olla riittävästi paikalla kaikkina vuorokauden aikoina.  

Rajatuista lääkevarastoista säädetään huhtikuun alussa 2022 voimaan tulleessa lääkelain muutoksessa.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Irja Hemmilä, Valvira, 0295 209 531

Terveydenhuollon ylitarkastaja Paula Hevosmaa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 082

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi Vainio, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 091

Lue lisää:

Ohje rajatusta lääkevarastosta sosiaalihuollon toimintayksikössä (pdf)

Lisätietoa rajatusta lääkevarastosta Valviran verkkosivuilla (valvira.fi)