Sote-ammattihenkilöksi valmistuva, tee laillistushakemus heti valmistumisen jälkeen

6.5.2022 08:00

Terveydenhuollon tai sosiaalihuollon laillistettavaan ammattiin valmistuvan on tärkeää hakea Valviralta laillistusta heti valmistumisensa jälkeen. Ilman laillistusta opiskelijalla on oikeus toimia ammattihenkilön tehtävissä vain 30 päivää valmistumisesta. Työskentelyn jatkuminen keskeytymättä edellyttää, että Valvira on laillistanut henkilön tämän aikarajan sisällä.

Valviran tavoitteena on käsitellä laillistushakemukset sellaisessa aikataulussa, että työskentelyyn ei tule keskeytyksiä. Keskeytykseen on kuitenkin hyvä varautua, jos valmistuminen on tapahtunut ulkomailla. Jos henkilö on valmistunut toisesta EU/ETA-valtiosta, Valvira käsittelee hakemukset pääsääntöisesti 30 päivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista.

”Laillistamishakemus liiteasiakirjoineen käsitellään ja arvioidaan huolellisesti. Usein liitteisiin tarvitaan lisäselvitystä. On myös tilanteita, jolloin hakemus täytyy käsitellä ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa”, kertoo ryhmäpäällikkö Maarit Mikkonen.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, kiirehtimispyyntöjä ei huomioida. Lakisääteinen käsittelyaika on 3−4 kuukautta.

Työnantaja, varmista työssä aloittavan oikeudet ja osaaminen

Työnantajien velvollisuus on rekrytoinnin yhteydessä varmistaa, että ammattihenkilöillä ja opiskelijoilla on riittävä osaaminen ja oikeus tehtävän hoitamiseen, kun työ alkaa. Rekrytoitavan henkilön oikeudet voi tarkistaa joko Valviran JulkiTerhikki- tai JulkiSuosikki-ammattihenkilörekisteristä. Opiskelija saa työskennellä vain johdon ja valvonnan alaisena, joten hänellä täytyy olla nimetty ohjaaja.

Ammattihenkilörekistereihin rekisteröidään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, neljä ja viisi vuotta opiskelleet lääketieteen opiskelijat sekä hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijat. Muita laillistettuun ammattiin opiskelevia Valvira ei rekisteröi. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaanhoitajat. Silloin työantajan on tarkistettava opintotiedoista, että henkilö on opiskellut kaksikolmasosaa tutkinnostaan hyväksytysti ja että hän on kirjoilla oppilaitoksessa.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Maarit Mikkonen, 0295 209 561

Ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen, 0295 209 428

Lue lisää:

Terveydenhuollon ammattioikeudet (valvira.fi)

Sosiaalihuollon ammattioikeudet (valvira.fi)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri (julkiterhikki.valvira.fi)