Tupakkalaki muuttui, valvonta tehostuu

2.5.2022 16:00

Toukokuun alussa voimaan tulleet tupakkalain muutokset vaikuttavat laajasti tupakkalain alaisten tuotteiden valmistajien, maahantuojien ja myyjien toimintaan. Muuttunut laki vaikuttaa myös kuntien tekemään valvontaan ja aluehallintovirastojen ohjaustehtävään.

Tupakointikielto koskee nyt leikkikenttiä, alle 18-vuotiaille tarkoitettujen lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla hoitoa antavien laitosten ulkoalueita sekä yleisiä uimarantoja. Tupakkatuotteen kuumentamiseen tarkoitettuja tupakointivälineitä ei saa pitää esillä.

Erityisesti valmistajia ja maahantuojia koskeva muutos on niin sanottu plain packaging -sääntely eli tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että vähittäismyyntipakkaukset eivät saa ulkoasultaan erottua muiden vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkauksista. Lisäksi lakiin on lisätty tupakkatuotteiden maustamiseen tarkoitettujen tuoksu- ja makutuotteiden myyntikielto. Nämä muutokset tulevat täysimääräisesti voimaan vasta 1.5.2023.

Tuotevalvontavastuu koko myyntiketjulle

Valvonnan näkökulmasta merkittävä muutos on omavalvontavelvollisuuden laajentuminen tuotteiden lainmukaisuuden valvontaan ikärajavalvonnan lisäksi. Tarkoituksena on, että koko myyntiketju osallistuu tuotevalvontaan aiempaa tehokkaammin ja että lainvastaisia tuotteita ei myydä kuluttajille. Elinkeinonharjoittajien on päivitettävä nykyiset omavalvontasuunnitelmat huhtikuun 2023 loppuun mennessä. 

Kokonaan uutena sääntelynä lakiin on lisätty valvontamaksu. Valvira perii jatkossa vuotuisiin myyntimääriin perustuvaa valvontamaksua tuoteilmoitusvelvollisilta valmistajilta ja maahantuojilta. Valvontamaksua ei peritä vuonna 2022, jos valmistaja tai maahantuoja ilmoittaa poistavansa tuotteen markkinoilta viimeistään 20.9.2022.

Lakimuutoksen keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa erityisesti siihen, että nuoret eivät alkaisi käyttää tupakkatuotteita. Tavoitteena on myös suojata väestöä, etenkin pieniä lapsia, passiivisen tupakoinnin haitoilta. Lakimuutoksella varaudutaan myös Suomen markkinoille mahdollisesti tuleviin uudentyyppisiin tupakkatuotteisiin ja tehostetaan tuotevalvontaa.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Kari Kunnas, 0295 209 610

Lakimies Reija Kauppi, 0295 209 429

Tupakkalain yleinen ohjaus: [email protected]

Lisätietoa tupakkalain valvonnasta (valvira.fi)

Tupakkalakia tiukennettiin – Logot poistuvat tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden pakkauksista (stm.fi)