Uuden palveluntuottajarekisteri Soterin kilpailutus alkoi

14.4.2022 14:10

Uuden Soteri-rekisterin kilpailutus on alkanut. Kilpailutusaineisto on julkaistu julkisten hankintojen palvelu Hilmassa. Tarjousaika päättyy 13.5.2022. Hankintapäätös ja -sopimukset tehdään touko-kesäkuussa. Soteri-rekisterin ensimmäinen käyttöönotto on vuoden 2024 alussa.

Soteri on uusi lupa- ja valvontaviranomaisten rekisteri, jonne kootaan perustiedot kaikista yksityisistä ja julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista sekä yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista. Soteri toimii myös valvontatiedon rekisterinä. Rekisterin tiedot palvelevat Valviran ja aluehallintovirastojen sekä useiden sidosryhmien tiedontarpeita.

Soteri toimii sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio- ja valvontatietojen sekä yksityisen varhaiskasvatuksen lupatietojen master- eli perusrekisterinä. Käyttöönoton jälkeen tietoja ylläpidetään vain Soterissa. Soterista on tavoitteena tehdä asiakaslähtöinen sähköinen palvelu, joka helpottaa palveluntuottajien ja viranomaisten asiointia.

Soteri on tärkeä osa Valviran digitaalisten palvelujen laajentamista ja hallitusohjelman digitalisaation edistämisen ohjelmakokonaisuutta.

Kaksi merkittävää kilpailutettavaa kokonaisuutta

Soterin hankintaan on yhdistetty myös toinen kilpailutettava kokonaisuus. Samassa kilpailutuksessa on mukana Sampo-järjestelmäkokonaisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä Valviran yleinen sovelluskehitys. Sampo on sähköisen hallinnon kokonaisuus, joka muodostuu sähköisestä asiointipalvelusta, asiankäsittelyn työpöydästä, asianhallintajärjestelmästä ja julkisesta tietopalvelusta. Sampon ja Soterin kehittäminen linkittyvät osittain toisiinsa. Yhdistetyn hankinnan tavoitteena on jatkokehittää sähköisen asioinnin hallintajärjestelmän kokonaisuutta. Järjestelmätoimittaja voi valita, jättääkö tarjouksen Soteriin, Sampo-kokonaisuuteen vai molempiin.

Tekninen vuoropuhelu kilpailutuksesta kiinnostuneiden järjestelmätoimittajien kanssa käytiin aiemmin keväällä. Palaute on otettu huomioon kilpailutusaineistossa.

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Seppo Suorsa, 0295 209 505

Lisätietoa Soteri-hankkeesta (valvira.fi)

Kilpailutusaineisto julkisten hankintojen palvelu Hilmassa (julkisethankinnat.fi)