Uutta materiaalia lääkitysturvallisuuden edistämisen tueksi

17.1.2022 09:00

Turvallinen lääkehoito -oppaan implementointiprojekti on päättynyt vuoden 2021 lopussa. Projektin tavoitteena oli oppaan jalkauttamisen myötä edistää lääkitysturvallisuutta ja lääkitysturvallisuuskulttuuria. Projektin aikana järjestettiin yhteensä 33 webinaaria tai luentoa, joilla tavoitettiin yli 3000 henkilöä. Lisäksi julkaistiin esimerkiksi Sic! -teemanumero turvallisesta lääkehoidosta ja Turvallinen lääkehoito -sivusto UKK-palstoineen. Nyt julkaistaan lisää projektin tuotoksena syntynyttä materiaalia.

Fimean Turvallinen lääkehoito -sivustolta löytyy lisätietoa turvallisesta lääkehoidosta muun muassa usein kysyttyjen kysymysten muodossa. Jatkossa Turvallinen lääkehoito -oppaaseen liittyvät kysymykset voi esittää asianosaiselle valvovalle viranomaiselle.

Turvallinen lääkehoito videoiden teemana

Fimea, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Valvira, AVI ja STM ovat työstäneet lyhyitä videoita turvallisesta lääkehoidosta osana Turvallinen lääkehoito -oppaan implementointiprojektia. Videoita on yhteensä neljä, ja niissä käsitellään lääkehoidon turvallisuutta eri näkökulmista. Videot ovat vapaasti kaikkien saatavilla Fimean Youtube -kanavalla. Videoiden tavoitteena on osaltaan ohjata lisätiedon ja linkkien lähteille Fimean Turvallinen lääkehoito -sivustolle.

Turvallinen lääkehoito -opasta esittelevä video on puhuttu sekä suomeksi että ruotsiksi, minkä lisäksi se on saatavilla myös englanninkielisellä tekstityksellä. Muut videot on puhuttu suomeksi, mutta kaikissa on tekstitykset sekä ruotsiksi että englanniksi.

Tarkistuslista ohjaa lääkehoitosuunnitelman jalkauttamista

Osana Turvallinen lääkehoito -oppaan implementointiprojektia laadittiin myös kansainväliseen kirjallisuushakuun pohjautuva lääkehoitosuunnitelman jalkauttamisen tarkistuslista, joka on suunnattu erityisesti hoitotyön esihenkilöille. Tarkistuslistaa voidaan kuitenkin hyödyntää soveltuvin osin kaikkialla, missä lääkehoidon toteuttaminen pohjautuu lääkehoitosuunnitelmaan.

Tarkistuslista laadittiin yhteistyössä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa. Tarkistuslistan laatimisesta vastasi pääosin TtM Karoliina Aho.

Tutustu uusiin materiaaleihin Fimean Turvallinen lääkehoito -sivustolla (fimea.fi).

Lisätietoa:

Emilia Laukkanen, projektipäällikkö
[email protected]