Valvira ei ole ottanut kantaa nikotiinipussien maahantuontiedellytyksiin, vaan lääkäreiden epäasianmukaiseen toimintaan

23.11.2022 17:15

Helsingin Sanomat on 22.11.2022 uutisoinut nikotiinipussien maahantuonnista (hs.fi). Uutisessa kerrotaan, että sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira olisi muuttanut nikotiinipussien maahantuontiin liittyvää laintulkintaansa tämän vuoden alkupuolella. Tämä tieto on virheellinen. Valvira valvoo lääkkeiden määräämisen asianmukaisuutta osana lääkäreiden ja hammaslääkäreiden ammatinharjoittamisen asianmukaisuuden valvontaa – Valvira ei ole tulkinnut nikotiinipussien maahantuontiedellytyksiä.

Valvira on Tullin pyynnöstä antanut sille kaksi samansisältöistä lausuntoa vahvojen nikotiinipussien määräämisen asianmukaisuudesta, koska Tulli edellyttää vahvojen nikotiinipussien maahantuontiin lääkärin tai hammaslääkärin lääkemääräystä. Valvira on Tullille antamassaan lausunnossa korostanut, että Suomessa laillistettujen lääkäreiden tai hammaslääkäreiden määräykset ulkomaisista verkkokaupoista tilattaviin vahvoihin nikotiinipusseihin eivät ole lainsäädännössä tarkoitettuja lääkemääräyksiä. Laillistettu lääkäri tai hammaslääkäri ei voi laatia lääkemääräystä muuhun kuin lääkkeeksi luokiteltuun valmisteeseen tai muuhun kuin apteekista toimitettavaan valmisteeseen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tehtävänä on lääkelain mukaan tarvittaessa päättää, luokitellaanko aine tai valmiste lääkkeeksi. Luokittelu tehdään valmistekohtaisesti koostumuksen ja käyttötarkoituksen arvioinnin perusteella.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen, 0295 209 428