Valvira määräsi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin lopettamaan leikkauksia

25.5.2022 09:00

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on määrännyt Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän eli entisen Vaasan sairaanhoitopiirin sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin lopettamaan tulehduksellisten suolistosairauksien ja mahasyövän leikkaukset marraskuun loppuun 2022 mennessä. Näiden leikkausten keskittäminen yliopistosairaalaan ei ole toteutunut lainsäädännön mukaisesti.

Määräyksellä Valvira velvoittaa järjestämään tulehduksellisten suolistosairauksien ja mahasyövän leikkausta tarvitsevien potilaiden hoidon erikoissairaanhoidon työnjakoa ja tehtävien keskittämistä koskevan asetuksen mukaisesti yliopistosairaalaan. Valvira pyytää molemmilta tahoilta selvitystä velvoitteen toteutumisesta vuoden 2022 loppuun mennessä.

Erikoissairaanhoidon työnjakoa ja tehtävien keskittämistä koskevassa asetuksessa säädetään, että harvoin tehtävät, erityisosaamista edellyttävät tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot keskitetään yliopistosairaalaan, jotta potilasturvallisuus ei vaarantuisi.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ja Satakunnan sairaanhoitopiiri ovat tehneet oikeansuuntaista työtä vaativimpien leikkausten keskittämiseksi Turun yliopistollisen sairaalaan, mutta se ei ole ollut riittävää.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Keijo Oikarinen, 0295 209 430

Johtaja Helena Mönttinen, Sosiaali- ja terveydenhuolto-osasto, 0295 209 404 (tavoitettavissa vain pe 27.5.2022)

Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (finlex.fi)