Valvira on täsmentänyt psykiatrisen sairaalan vastuuta potilaan poistuessa tahdosta riippumattomasta hoidosta

9.8.2022 15:30

Valvira on julkaissut linjauksen koskien potilaan luvatonta poistumista tahdosta riippumattomasta hoidosta. Tarkennuksia on tehty potilaan palauttamiseen ja tämän uloskirjaamiseen liittyen.

Psykiatrisen sairaalan vastuu hoitoon määrätystä, mutta hoitopaikasta poistuneesta potilaasta jatkuu pääsääntöisesti niin kauan kuin tarkkailuaika jatkuu, hoitoonmääräämispäätös on voimassa tai kunnes potilas on psykiatrisessa hoidossa muualla. Potilas on pyrittävä palauttamaan sairaalaan heti, kun luvaton poistuminen on havaittu. Potilaan hoitoon palauttamisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä poliisin kanssa. Mahdollinen virka-apupyyntö tulee pitää voimassa, kunnes potilas on saatu takaisin hoitoon tai sairaalan vastuu hoidosta on päättynyt.

Sairaalan vastuu päättyy, jos se on varmistunut luotettavalla, potilaan terveydentilan yksilölliseen arvioon perustuvalla tavalla siitä, etteivät tahdosta riippumattoman hoidon perusteet enää täyty. Psykiatrinen sairaala voi uloskirjata tahdosta riippumattomasta hoidosta luvatta poistuneen potilaan myös, kun potilaan tarkkailuaika päättyy tai hoitoonmääräämispäätös umpeutuu, koska silloin ei ole enää arvioitavissa täyttyvätkö tahdosta riippumattoman hoidon perusteet.

Jokaisella psykiatrisella sairaalalla tulee olla selkeä toimintamalli ja kirjallinen ohje tilanteeseen, jossa potilas poistuu luvatta tahdosta riippumattomasta hoidosta.

Valvira on tehnyt ohjeistuksen eduskunnan oikeusasiamiehen pyynnöstä ja ohjeistus on kokonaisuudessaan luettavissa Valviran verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Kirsti Tolonen, 0295 209 215