Valvira pyytää sairaanhoitopiireiltä selvityksiä erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta

28.4.2022 11:00

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira pyytää seitsemältä sairaanhoitopiiriltä uusia selvityksiä kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta. Valvira otti näiden seitsemän sairaanhoitopiirin tilanteen selvitettäväkseen vuonna 2021 keväällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n seurantatietojen perusteella. Pitkään hoitoa odottaneiden potilaiden tilanne on huolestuttava.

Vuoden 2021 selvitystietojen perusteella kaikissa sairaanhoitopiireissä on ollut potilaita, jotka ovat odottaneet kiireetöntä erikoissairaanhoitoa terveydenhuoltolaissa säädettyjä enimmäisaikoja pidempään. Tilanne ei ole korjaantunut lain edellyttämälle tasolle, vaikka sairaanhoitopiirit ovat asianmukaisesti monin eri keinoin sitä yrittäneet. Syynä tähän on ollut koronapandemia, minkä vuoksi erikoissairaanhoidossa on jouduttu ensisijaisesti turvaamaan kiireellinen hoito. Siksi Valvira ei määrää sairaanhoitopiireille seuraamuksia. Sen sijaan niiltä pyydetään uudet kattavat selvitykset seurantatietoineen kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsystä elokuun lopun 2022 tilanteen mukaisesti. Selvitysten määräaika on 23.9.2022.

Valvira korostaa, että kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy täytyy järjestää säädösten mukaisesti heti, kun koronapandemiatilanne sen sallii. Valvira muistuttaa sairaanhoitopiirejä myös siitä, että hoitoa odottaville potilaille on tärkeää antaa selkeät toimintaohjeet siltä varalta, että heidän vointinsa huononee.

Sairaanhoitopiirit, joilta selvitykset on pyydetty:

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätietoja:

Lakimies Reijo Jormanainen, 0295 209 320