Valvonta vauhditti ehkäisevän päihdetyön kehitystyötä kunnissa

9.11.2022 10:30

Kunnat ovat kehittäneet ehkäisevän päihdetyön rakenteita hyvään suuntaan. Valviran ja aluehallintovirastojen tekemän valvonnan aikana 35 kuntaa nimesi ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan lakisääteisen toimielimen, joka niistä aiemmin puuttui. Valvonnan kohteena oli 62 kuntaa.  

”Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain mukaan kunnassa täytyy olla ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin tai sen valtuuttama työryhmä päihdetyön johtamiseen, seuraamiseen ja arviointiin.  Valvonnassa selvitettiin, oliko tällainen toimielin nimetty”, kertoo ylitarkastaja Irja Hemmilä Valvirasta.

Hemmilän mukaan kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä ajatellen on tärkeää, että kunnat ovat saattaneet lakisääteiset vastuunsa kuntoon. Vuoden 2023 alusta alkaen ehkäisevä päihdetyö kuuluu paitsi kunnan, myös hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin.

”Hyvinvointialueiden ja muiden ehkäisevää päihdetyötä tekevien toimijoiden yhdyspintojen toimivuus on oleellista, jotta työnjako toimii. Luodut rakenteet ja toimivat yhdyspinnat mahdollistavat laadukkaan ja vaikuttavan ehkäisevän päihdetyön, joka kohdistuu kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin.”

Valvonnan tulokset alueittain:

Etelä-Suomi

  • Valvonnassa oli 13 kuntaa, joista 11 nimesi toimielimen valvonnan aikana. Kaksi kuntaa oli nimennyt toimielimen jo aiemmin.

Itä-Suomi

  • Valvonnassa oli seitsemän kuntaa, jotka kaikki nimesivät toimielimen valvonnan aikana.

Lappi

  • Valvonnassa oli kaksi kuntaa, jotka molemmat nimesivät toimielimen valvonnan aikana.

Lounais-Suomi

  • Valvonnassa oli 11 kuntaa, joista seitsemän nimesi toimielimen valvonnan aikana. Kolme kuntaa oli nimennyt toimielimen jo aiemmin.  

Länsi- ja Sisä-Suomi

  • Valvonnassa oli 20 kuntaa, joista neljä nimesi toimielimen valvonnan aikana. 15 kuntaa oli nimennyt toimielimen jo aiemmin.

Pohjois-Suomi

  • Valvonnassa oli 9 kuntaa, joista neljä nimesi toimielimen valvonnan aikana. Neljä kuntaa oli nimennyt toimielimen jo aiemmin.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Irja Hemmilä, 0295 209 531, Valvira, [email protected]
Ylitarkastaja Heli Heimala, 0295 016 115, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Terveydenhuollon ylitarkastaja Katja Maksimainen, 0295 016 893, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ylitarkastaja Sanna Ylitalo, 0295 017 386, Lapin aluehallintovirasto
Terveydenhuollon ylitarkastaja Pauli Kamsula, 0295 018 083, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Ylitarkastaja Jenni Lahtinen, 0295 018 117, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Ylitarkastaja Raija Fors, 0295 017 559, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

[email protected]

Valvonta vauhditti ehkäisevän päihdetyön kehitystyötä kunnissa (avi.fi)

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (finlex.fi)