Adoptioneuvontaoppaan päivityksellä voidaan vahvistaa adoption jälkeisen tuen toteutumista

Julkaisuajankohta 24.6.2024 10.04
Uutinen
Lapset juoksevat nurmikolla.

Adoptioneuvontaopas uusitaan osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. Opas uusitaan, jotta sen sisältö vastaisi paremmin adoption osapuolten tuen tarvetta ja nykyistä toimintaympäristöä. Viime vuosien keskeisimpiä muutoksia ovat adoptioneuvontavastuun siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille, adoption jälkeisen tuen kysynnän lisääntyminen sekä pienentyneet adoptiomäärät.

Adoptioneuvontaopas on tärkeässä roolissa sekä kotimaisissa että kansainvälissä adoptioprosesseissa ja sitä hyödyntävät adoptioneuvontaa antavat tahot, kuten hyvinvointialueet ja Pelastakaa Lapset -järjestö. Adoptioneuvonnan keskeisenä tavoitteena on varmistaa adoptiovanhempien valmiudet adoptiovanhemmuuteen ennen adoptiota sekä tukea adoption onnistumista lapsen tultua perheeseen. Adoptioneuvonta on tarkoitettu myös vanhemmille, jotka harkitsevat lapsensa luovuttamista adoptioon.

Laadukas adoptioneuvonta sujuvoittaa adoptiota

Adoptiolautakunta painottaa, että oppaan uudistuksessa on tärkeää huomioida sekä ennen adoptiota että sen jälkeen annettava adoptioneuvonta. Erityisesti adoption jälkeisen tuen vähimmäissisältö kaipaa määrittelyä, jotta adoptioneuvonta toteutuu tasavertaisesti eri puolilla Suomea. Lisäksi adoptioneuvontaoppaan tulisi ohjata avoimuuden lisääntymiseen adoptioissa. Tämä koskee esimerkiksi lapsen taustaa, adoption käsittelyä ja mahdollisuutta yhteydenpitoon lapsen biologisen perheen kanssa.

Uusittu opas julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisenä. Päivitystyöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman mukaan oppaan päivityksessä tullaan tekemään yhteistyötä oikeusministeriön, adoptiolautakunnan, hyvinvointialueiden ja adoptioneuvontaa antavien toimijoiden kanssa. Adoptiolautakunta ehdottaa lisäksi, että työhön otettaisiin mukaan aikuisia adoptoituja ja adoptiotutkijoita.

Nykyinen adoptioneuvontaopas julkaistiin vuonna 2013 ja se on luettavissa valtioneuvoston sähköisessä julkaisukokoelmassa. Adoptioneuvontaoppaan päivitys tehdään osana kansallisen lapsistrategian toimeenpano-ohjelmaa, jolla pyritään luomaan lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Lisäksi lapsistrategialla turvataan lapsia koskevien perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden tavoitteellinen ja johdonmukainen toteuttaminen.

Lisätietoja

päällikkö, adoptiolautakunnan puheenjohtaja Irene Pärssinen-Hentula, 0295 209 247

Adoptiolautakunnan lausunto luonnoksesta kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaksi.

Vuonna 2013 julkaistu adoptioneuvontaopas.

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen: Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma on valmistunut.

Adoptio