Ammattioikeuksien sähköinen asiointi laajeni koskemaan myös psykoterapeutteja

27.2.2023 10:26

Lähes kaikkia Valviran myöntämiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia voi hakea sähköisesti. Sähköinen asiointi on nyt laajennettu kattamaan myös suomalaisen koulutuksen suorittaneiden psykoterapeuttien nimikesuojaushakemukset. Sähköisen asioinnin piiriin kuuluvat laajennuksen jälkeen kaikki Suomessa koulutetut terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeushakemukset lukuun ottamatta sairaala-alkuisia nimikkeitä.

Psykoterapeutti voi hakea ammatinharjoittamisoikeutta sähköisen asioinnin kautta, jos yliopisto on merkinnyt tutkinnon Virta-tietokantaan. Tallaisesta yliopistosta valmistunut psykoterapeutti voi nyt hakea ammattioikeutta Valviran sähköisen asioinnin kautta (services.valvira.fi). Hakeminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. Sähköinen palvelu kattaa vain Suomessa suoritettuja tutkintoja.

- Pyrimme laajentamaan sähköisiä palvelujamme ja helpottamaan kansalaisten asiointia kanssamme. On hienoa, että nyt myös psykoterapeutit kuuluvat sähköisen asioinnin piiriin, kertoo Valviran Terveys, oikeudet ja tuoteturvallisuus -osaston johtaja Jussi Holmalahti.

Sähköisen asiointi on hakijalle helppoa ja nopeaa. Se myös nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja auttaa näin sekä Valviraa että hakijaa. Vuonna 2022 sähköisen asioinnin kautta saapui 85,7 % ammattioikeushakemuksista, ja palvelua on tarkoitus laajentaa jatkossakin.

Lisätietoja: Terveys, oikeudet ja tuoteturvallisuus osaston johtaja Jussi Holmalahti, p. 0295 209 500