Herkkiä väestöryhmiä tulee suojata helteellä tilojen ylilämpenemiseltä

Julkaisuajankohta 21.5.2024 12.21
Uutinen
Vanha mies istuu pyörätuolissa ikkunan ääressä vesilasi kädessä. Vierellä hoitaja.

Kesän pitkittyvät hellejaksot voivat aiheuttaa sisätilojen ylilämpenemistä ja erilaisia terveyshaittoja erityisesti herkille väestöryhmille, kuten pitkäaikaissairaille, vanhuksille, vammaisille ja pienille lapsille. Helleaallot voivat lisätä ylikuolleisuutta ja voinnin vakavaa huononemista sosiaali- ja terveydenhuollon potilailla ja asiakkailla.

Asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen mukaan palvelutalojen, vanhusten asumispalveluiden ja muiden vastaavien tilojen huonelämpötilat eivät saa ylittää kesäaikana 30 °C:n lämpötilaa. Asunnoissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja muissa vastaavissa tiloissa raja on 32 °C. Varsinkin tiloissa, joissa oleskelee herkkiä väestöryhmiä, lämpötilojen tulisi olla nykyisiä toimenpiderajoja alemmalla tasolla, jotta voidaan ennaltaehkäistä helteen aiheuttamia terveyshaittoja. Huoneilman lämpötilaa tulisi alentaa jo ennen kuin toimenpideraja on vaarassa ylittyä.

Toiminnanharjoittajien tulisi osana omavalvontaa seurata toimitiloissaan huonelämpötiloja ja ehkäistä tilojen ylikuumenemista esimerkiksi koneellisella jäähdytyksellä, aurinkosuojakalvoilla, kaihtimilla tai tuulettimilla.

Hellejakson aikana kunnan terveydensuojeluviranomaisten voi olla tarpeen suorittaa riskiperusteisesti kohdennettua olosuhdevalvontaa ja omavalvonnan valvontaa herkkien väestöryhmien tiloissa. 

Lisätietoja

ylitarkastaja Titta Manninen, 0295 209 398

Sosiaali- ja terveydenhuolto Terveydensuojelu