Hyvinvointialueet vastaavat toimeentulotuen määräaikojen valvonnasta

23.2.2023 10:30

Hyvinvointialueiden tulee valvoa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määräaikojen noudattamista. Laissa säädettyjen määräaikojen täytyy toteutua jatkuvasti jokaisen asiakkaan kohdalla. Jos määräajat ylittyvät, hyvinvointialueen täytyy selvittää ylittymisen syyt ja ryhtyä toimenpiteisiin, jotta tilanne saadaan lainmukaiseksi.

Asiakkaan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei saa vaarantua toimeentulotukiasian käsittelyssä. Kiireellisissä tapauksissa päätös on tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. 

Hyvinvointialueen on tehtävä toimeentulotuen määräaikojen toteutumista olennaisesti vaarantavista epäkohdista ja puutteista viipymättä ilmoitus aluehallintovirastolle. 

Valvontaviranomaiset seuraavat hyvinvointialueiden tekemää valvontaa. Jos se ei ole riittävää, valvontaviranomaiset voivat aloittaa erillisen valvonnan.

Lisätietoa Valviran ja aluehallintovirastojen ohjeesta (pdf) 

Lisätietoja Valvirasta:
Ylitarkastaja Lilli Autti, 0295 209 605 
[email protected]

Lisätietoja aluehallintovirastoista:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Sari Luukko
Itä-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Satu Syrjälä
Lapin aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Eskelinen 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Terhi Tanner
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Kirsi Harju
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Mirka Mäkipää
[email protected]

Lisätietoa toimeentulotuesta (valvira.fi)

Hyvinvointialueet ovat nyt ensisijaisia sote-valvojia (valvira.fi)