Hyvinvointialueilla on ensisijainen vastuu valvoa kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaikojen noudattamista

15.3.2023 12:45

Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä ovat ensisijaisessa vastuussa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn valvonnasta. Hyvinvointialueen täytyy varmistaa, että hoitoon pääsyn enimmäisajat eivät ylity sen järjestämisvastuulle kuuluvassa palvelutuotannossa. Jos ylityksiä tapahtuu, hyvinvointialueen tehtävänä on selvittää ylitysten syyt ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta tilanne korjaantuu lainmukaiseksi.

Jos hyvinvointialue ei omavalvonnallaan pysty varmistamaan hoitoon pääsyä, valvontaviranomaiset voivat aloittaa valvonnan. 

Kiireettömään hoitoon pääsyn odotusaikoja on mahdollista seurata verkosta, sillä hyvinvointialueet ovat velvollisia julkaisemaan tiedot verkkosivuillaan neljän kuukauden välein. 

Lisätietoa ohjeesta, jonka Valvira ja aluehallintovirastot ovat antaneet hyvinvointialueille (pdf).

Lisätietoja: 

Valvira
Lakimies Reijo Jormanainen, 0295 209 320
[email protected]

Aluehallintovirastot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, aluehallintoylilääkäri Jaana Mäkelä
Itä-Suomen aluehallintovirasto, aluehallintoylilääkäri Hanna-Mari Jauhonen
Lapin aluehallintovirasto, aluehallintoylilääkäri Tapio Kekki
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, aluehallintoylilääkäri Maria Raitakari
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Maarit Penttilä
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, terveydenhuollon ylitarkastaja Harri Suhonen
[email protected]