Ilmoittajansuojelulaki on tullut voimaan – lain vaikutukset Valviralle

5.1.2023 11:06

Ilmoittajansuojelulaki on tullut voimaan 1.1.2023. Lailla toimeenpannaan Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi, niin kutsuttu Whistleblower-direktiivi.

Lain myötä EU:n oikeuden rikkomisesta ilmoittava yrityksen tai viranomaisen työntekijä, entinen työntekijä, sopimuskumppani tai vastaava voi saada suojelua ilmoittaessaan lainvastaisesta toiminnasta. Lain tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. 

EU:n oikeuden rikkomisen ulkoiset ilmoitukset tehdään oikeuskanslerinvirastolle, josta ne siirretään valvontaviranomaisten käsiteltäväksi. Valvira toimii ulkoisten ilmoitusten toimivaltaisena viranomaisena tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä sekä EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevalta osalta.

Nyt voimaan tullut ilmoittajansuojelulaki edellyttää, että Valviran tulee ottaa käyttöön myös sisäinen ilmoituskanava. Sisäinen ilmoituskanava on tarkoitettu Valviran nykyisille ja entisille työntekijöille, sopimuskumppaneille ja niiden työntekijöille sekä sellaisille henkilöille, jotka ovat näihin nähden sellaisessa asemassa, jossa voivat joutua vastatoimien kohteeksi. Ilmoituskanavan käyttöönotolle on asetettu kolmen kuukauden siirtymäaika, ja Valvira tiedottaa sen käyttöönotosta myöhemmin erikseen.

Lue lisää ulkoisesta ilmoituskanavasta oikeuskanslerin viraston verkkosivuilta (oikeuskansleri.fi). 

Lisätietoja

Niina Lehtonen, lakimies, 0295 209 260, niina.lehtonen(at)valvira.fi