Lapsilla on varhaiskasvatuksessa oikeus tuntea turvaa ja saada suojaa

Hanna-Leena Sippola 14.11.2022 / 14.11.2022 09:31

Päiväkotien ja perhepäiväkotien pihat ovat täynnä värikkäissä kurahousuissa juoksevia lapsia, leikkimökkejä, hiekkaleluja ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia. On aidat, turvaportit ja keinujen alla turvahiekkaa. Metsäpolulla voi tulla vastaan keltaisilla liiveillä varustettuja lapsia aikuisten kulkiessa jonon edessä, takana ja keskellä. Ohikulkija näkee, että lapsista huolehditaan ja heillä on turvallista. 

Turvallisuuden takaaminen vaatii paljon osaamista, koulutusta ja systemaattisuutta. Lasten päivää turvataan erilaisilla suunnitelmilla ja esimerkiksi kiusaamiseen puututaan ja tunnetaidoista puhutaan jo hyvin pientenkin lasten kanssa. Joka hetki varmistetaan, että leikki on turvallista, eikä ketään suljeta sen ulkopuolelle. Oppimisympäristöjä tarkastellaan pedagogisesti ja niitä kehitetään yhdessä lasten kanssa. Varhaiskasvatuslaki määrää, että varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen.  Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava terveellisiä ja turvallisia ja asianmukaisia. 

Turvallinen varhaiskasvatus perustuu lakiin 

Lainsäätäjät ovat viime vuosina tehneet lakiin tarkennuksia, jotka edistävät varhaiskasvatuksen läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. Lakiin on vuonna 2021 kirjattu henkilöstölle ilmoitusvelvollisuus. Se tarkoittaa sitä, että henkilöstön on ilmoitettava välittömästi, jos lapsen turvallinen varhaiskasvatuspäivä syystä tai toisesta vaarantuu ja he työssään näkevät lapsen turvallisuuteen tai muuhun varhaiskasvatuslakiin liittyvän epäkohdan tai epäkohdan uhkan. Yksityisen varhaiskasvatuksen turvaamiseksi Valvira on antanut määräyksen omavalvontasuunnitelman laatimisesta. Omavalvontasuunnitelmaan on merkittävä turvallisuussuunnitelman laatimispäivämäärä. Myös lasten huoltajille on lakiin kirjattu menettely epäkohdan esiin nostamiseksi. Mikäli lapsen vanhempi tai muu huoltaja on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun, huoltajilla on oikeus tehdä asiasta varhaiskasvatuslain mukainen muistutus. 

Turvallinen varhaiskasvatus edellyttää, että lakia noudatetaan ja lain toteutumista valvotaan. Jos varhaiskasvatuksen järjestämisessä tai toteuttamisessa havaitaan asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia taikka toiminta on muutoin varhaiskasvatuslain vastaista, valvontaviranomainen voi antaa määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta.

Varhaiskasvatuksen keskiössä ovat nuo kurahousuihin pukeutuneet lapset, jotka eivät itse pysty turvaamaan omaa päiväänsä. Julkisessa keskustelussa on tuotu esille varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan sekä pätevän henkilöstön saamiseen liittyviä haasteita. Varhaiskasvatukseen on hiipinyt osaamisen epäkohta, johon on pikaisesti reagoitava. Varhaiskasvatus tarvitsee koulutettuja varhaiskasvatuslakia ja pedagogiikkaa tuntevia kasvattajia. Lain mukaan lapsille tulee turvata mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä. Laadukas varhaiskasvatus toteutetaan huolehtimalla kaikkien lasten oikeudesta tuntea turvaa ja saada suojaa.

Hanna-Leena Sippola

Hanna-Leena Sippola

ylitarkastaja