Lasten ja huoltajien valvottujen ja tuettujen tapaamisten perustuttava lakiin

29.6.2023 13:45

Valvira ja aluehallintovirastot muistuttavat hyvinvointialueita ja Helsingin kaupunkia, että päätökset lasten ja vanhempien valvotuista tapaamisista tehdään lainsäädäntöä noudattaen. Valvontaviranomaisten havaintojen mukaan sosiaalityöntekijät ovat saattaneet päättää lapsen ja tämän läheisen tapaamisista valvottuina soveltamalla lakia virheellisesti.

Kun lapsi on sosiaalihuollon tai lastensuojelun avohuollon asiakkaana, ainoastaan lapsen huoltajilla on oikeus päättää lapsen tapaamisoikeudesta. Sosiaalihuoltolain perusteella tehdään päätös valvottujen tapaamisten järjestämisestä vain silloin, kun asiasta on tehty tuomioistuimen päätös tai viranomaisen vahvistama, lapsen vanhempien tekemä sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Ellei tuomioistuimen päätöstä tai lastenvalvojan vahvistamaa sopimusta lapsen ja vanhempien tapaamisesta ole, tarvittaessa vanhemmat tulee ohjata lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan sopimismenettelyyn lastenvalvojalle tai laittamaan asia vireille käräjäoikeudessa.

Valvontaviranomaiset muistuttavat, että tilanteissa, joissa ei ole olemassa tuomioistuimen päätöstä tai lastenvalvojan vahvistamaa sopimusta lapsen tapaamisista, lapsen yhteydenpitoa voidaan rajoittaa vain lastensuojelulain yhteydenpidon rajoittamista koskevaa säännöstä soveltamalla. Yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätös voidaan tehdä vain sijaishuoltoon sijoitetulle lapselle lastensuojelulakiin kirjatuilla perusteilla.

Valviran ja aluehallintovirastojen tarkempi ohjeistus on luettavissa verkkosivuilla (pdf).

Lisätietoja:

Valvira, lakimies Päivi Vuorinen, puh. 0295 209 402
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Lohvansuu, puh. 0295 016 731
Itä-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sirviö, puh. 0295 016 072
Lapin aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Aikio, puh. 0295 017 384
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Sini Virtanen, puh. 0295 018 017
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Pia Lahtinen, puh. 0295 018 237
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo, puh. 029 501 7587