Lasten turvallisuus ja oikeus varhaiskasvatukseen on varmistettava myös lakon aikana

Julkaisuajankohta 19.5.2023 10.00
Uutinen

Useat ammattiliitot ovat kertoneet lakkovaroituksista, joiden mahdolliset työtaistelutoimet kohdistuvat myös useisiin yksityisiin päiväkoteihin ja vaikuttavat laajasti usean kunnan varhaiskasvatuspalveluihin. Päiväkoteja koskeva lakko kestäisi tämän hetken tiedon mukaan 31.5.–2.6.2023.

Lakot eivät poista kuntien lakisääteistä vastuuta järjestää varhaiskasvatusta

Aluehallintovirastot ja Valvira muistuttavat, että lasten turvallisuudesta ja oikeudesta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen on huolehdittava myös työtaistelun aikana. Kunnat ovat vastuussa varhaiskasvatuksen järjestämisestä, eikä varhaiskasvatuslaissa säädettyjä palveluita ole oikeutta rajoittaa lakkotilanteessa. Kuntien on varmistettava tehtävänsä mahdollisimman hyvä hoitaminen lakkotilanteessa.  

Lisätietoja:

Johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska, p. 0295 018 815
[email protected]
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ylitarkastaja Hanna-Leena Sippola, p. 0295 209 350,
[email protected]