Mikä muuttuu alkoholijuomien vähittäismyynnissä 10.6.2024?

Julkaisuajankohta 7.6.2024 12.00
Uutinen
Tölkkejä vierekkäin.

Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutokset käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien luvanvaraisen vähittäismyynnin prosenttirajan nostamisesta 5.6.2024. Muutokset tulevat voimaan 10.6.2024. 

Vähittäismyyntiluvanhaltijat voivat myydä 10.6.2024 alkaen vähittäismyyntipaikoissaan, esimerkiksi kaupoissa ja ravintoloissa, 5,5 tilavuusprosentin vahvuisten alkoholijuomien lisäksi korkeintaan 8 til-% vahvuisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia. Muutokseen ei tarvitse hakea erikseen lupaa aluehallintovirastolta. Tällä hetkellä käsittelyssä olevien enintään 5,5 til-% vahvuisten alkoholijuomien vähittäismyyntilupahakemuksien katsotaan koskevan vähittäismyyntilupaa myös enintään 8 til-% vahvuisten käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myyntiin.

Alkoholijuomien valmistajat ja tukkumyyjät voivat aloittaa uuden lain mukaiset alkoholijuomatoimitukset vähittäismyyntipaikkoihin 7.6.2024 alkaen. Alkoholiluparekisterissä olevat enintään 5,5 til-% vahvuisten alkoholijuomien vähittäismyyntilupanumerot eivät tässä yhteydessä muutu, ja niille voidaan toimittaa myyntiä varten korkeintaan 8 til-% vahvuisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia. Lupatiedot ja hakemuslomakkeet päivitetään alkoholielinkeinorekisteriin ja sen sähköiseen asiointiin lakimuutosta vastaaviksi. Valvira päivittää lähiaikoina myös alkoholin vähittäismyyntiä, anniskelua, markkinointia ja pakkausmerkintöjä koskevat yleisohjeensa vastamaan tehtyä alkoholilain muutosta.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön uutisesta.

Lisätietoja

ryhmäpäällikkö Kari Kunnas, 0295 209 610 (vähittäismyynti, anniskelu, markkinointi)
ryhmäpäällikkö Eeva Saari, 0295 209 515 (valmistus, tukkumyynti)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Alkoholi