Miten nopeuttaa ammattioikeushakemuksen käsittelyä?

Kaisa Saukko 4.5.2023 / 4.5.2023 10:26

Valvira käsittelee vuosittain kymmeniä tuhansia ammattioikeushakemuksia. Oikeuksia myönnetään sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille ammattihenkilöille. Useimmille EU- tai ETA-valtioissa koulutetuille lääkäreille, hammaslääkäreille, sairaanhoitajille, kätilöille ja proviisoreille ammattioikeus voidaan myöntää Euroopan unionin tasolla tehdyn harmonisoinnin perusteella automaattisesti. Muiden ammattien ja useimpien EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolella koulutettujen osalta koulutusta vertaillaan tarkemmin suomalaiseen koulutukseen.

Mitä olisi hyvä huomioida hakiessa?

  1. Etukäteen ei kannata hakea. Jos et ole vielä valmistunut, ei asian käsittelyä nopeuta ennakkoon lähetetty hakemus. Käymme kaikki hakemukset läpi, joten aikaamme kuluu turhaan, kun edellytykset ammattioikeuden myöntämiselle eivät ole vielä koossa.
  2. Hae oikeaa oikeutta. Ammattioikeuden myöntäminen edellyttää, että suoritettu koulutus johtaa samaan ammattiin. Tämä tarkoittaa, että oikeutta käyttää lähihoitajan nimikettä ei voida myöntää esimerkiksi sairaanhoitajan koulutuksella. Ei kannata hakea väärää ammattia, koska myös kielteisistä päätöksistä peritään maksu. Myös hakemuksen peruminen on maksullista. Jos olet epävarma, mitä ammattia suorittamasi koulutus vastaa Suomessa, on hyvä tutustua kyseisen ammatin tehtäviin Suomessa. Tietoa suomalaisesta koulutuksesta löytyy koulutusta järjestävien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen kotisivuilta. Hyvä sivusto on myös opintopolku (opintopolku.fi).
  3. Lue ohjeet huolella etukäteen. Voit hyvin olla meihin yhteydessä etukäteen, jos jokin liiteasiakirja tai vaatimus askarruttaa.  Emme voi etukäteen ottaa kantaa siihen, voidaanko ammattioikeushakemus hyväksyä, mutta autamme mielellämme hakemuksen lähettämisessä. Jos hakemuksesi on puutteellinen, saat meiltä aina täydennyspyynnön, jossa kerrotaan, mitä vielä tarvitaan. Varmista siis, että hakemuksessa ilmoittamasi yhteystiedot ovat ajan tasalla.
  4. Kysy, jos jokin jää epäselväksi. Voit myös valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi, jos kielitaitosi tuottaa ongelmia. Me asioimme hakijoiden kanssa vain suomeksi tai ruotsiksi. Annamme mielellämme lisätietoa joko puhelimitse tai sähköpostilla. Välillä meitä voi olla vaikea tavoittaa, ja toivommekin tiedustelijoilta kärsivällisyyttä. Ei kannata laittaa samaa viestiä uudelleen, vaikka vastausta ei heti tulekaan. Jokaiseen yhteydenottoon reagoidaan, ja useat yhteydenotot samasta aiheesta vievät työaikaamme, kun käymme ne kaikki läpi. Kiireisimpinä aikoina vastaamiseen saattaa kulua pidempää. Jos kysymyksesi on kiireellinen, on parempi soittaa. Meille kaikki hakemukset ovat yhtä tärkeitä, emmekä voi valitettavasti kiirehtiä yksittäisiä hakemuksia, joten ethän turhaan ota yhteyttä vain nopeuttaaksesi hakemuksesi käsittelyä.
  5. Liitä mukaan kaikki pyydetty. Ulkomailla suoritetun koulutuksen osalta Valviran tehtävänä on selvittää, johtaako koulutuksesi samaan ammattiin kuin suomalainen koulutus.  Arvioinnissa otetaan huomioon varsinaisen koulutuksen lisäksi työkokemus ja lisä- tai täydennyskoulutus. Vertailu on aina kattavampi, mitä tarkemmat tiedot suoritetuista opinnoista on saatavilla. Jos yliopistosta on saatavilla vain yleiset kurssikuvaukset, voidaan nekin ottaa huomioon, jos yliopisto erikseen vahvistaa, että kuvaukset koskevat myös sinun opintojasi. Pelkkien kurssien nimien perusteella vertailu on usein suppeampi, kuin jos saatavilla on kuvaus aihealueista, joita olet opiskellut. Vastaavasti työtodistuksista on enemmän hyötyä, jos niissä on kuvattu nimikkeen ja työskentelyajan lisäksi myös työtehtäväsi.
  6. Tutustu etukäteen ohjeisiin, muista täyttää hakemus kokonaan, liitä hakemukseen kaikki pakolliset asiakirjat ja ole kärsivällinen.
Kaisa Saukko

Kaisa Saukko

ylitarkastaja