Nikotiinipusseihin sovelletaan tupakkalakia

4.4.2023 16:00

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean tuoreen arvion mukaan tiettyjä nikotiinipussivalmisteita ei voida enää luokitella lääkkeiksi. Fimean tehtävänä on lääkelain mukaan tarvittaessa päättää, luokitellaanko aine tai valmiste lääkkeeksi. Nikotiinipusseilla tai nikotiininuuskalla viitataan yleisesti nikotiinia sisältävään ja annospusseihin pakattuun tuotteeseen, joka ei kuitenkaan sisällä tupakkaa. 

Nikotiinipussit täyttävät pääsääntöisesti tupakkalain tupakan vastikkeen määritelmän. Tupakan vastikkeella tarkoitetaan käyttötarkoitukseltaan tupakkatuotetta vastaavaa tuotetta, joka ei sisällä tupakkaa. Kunkin nikotiinipussin yksilölliset ominaisuudet määrittävät, onko kyseessä tupakan vastike ja mitä lakia siihen sovelletaan. 

Tupakkalain päivitys on aloitettu

Tupakan vastikkeiden myynti on rajoitetusti sallittua. Tuotteita ei saa elinkeinotoiminnassa myydä tai luovuttaa alle 18-vuotiaalle, ja niiden myynnissä on noudatettava omavalvontaa, eli myyjällä on velvollisuus valvoa myynnin ikärajojen noudattamista tehokkaasti. Tuotteita koskevat myös esilläpitokielto sekä markkinointikielto, mikä tarkoittaa sitä, että kaikenlainen nikotiinipussien myynnin edistäminen on kielletty. Lisäksi tuotteita koskee hintahyvityksen kielto, joka estää muun muassa paljousalennusten, bonuksien ja kanta-asiakasohjelmien käytön. Tupakan vastikkeiden myyjän on oltava vähintään 18 vuotta, ja hänen on oltava paikalla myyntipisteessä, jossa tuotteen valinta, maksaminen ja luovutus asiakkaalle tapahtuvat. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on jo aloitettu tupakkalain muutoksen valmistelu. Valmistelun pohjana käytetään Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotusta, että jatkossa nikotiinipusseja koskisi sama sääntely kuin perinteistä nuuskaa. Käytännössä tämä tarkoittaisi myyntikieltoa sekä maahantuontia koskevia rajoituksia.

Kunnat valvovat alueellaan tupakan vastikkeiden myyntiä, omavalvontaa, markkinointia ja esilläpitoa koskevien säännösten noudattamista. Valvira ohjaa kuntia tupakkalain tehtävien hoitamisessa sekä valvoo tupakan vastikkeiden markkinointia koko maassa.

Fimean uutinen aiheesta (fimea.fi)

Tullin uutinen aiheesta (tulli.fi)

Valtioneuvoston uutinen Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotuksista (valtioneuvosto.fi)

Lisätietoja Valvirassa: 
lakimies Reija Kauppi, p. 0295 209 429, 4.4.–10.4.2023
johtava asiantuntija Isabella Lencioni, p. 0295 209 482, 11.4.2023 alkaen