Päihde- ja riippuvuuspalvelujen kuntakyselyn tulokset ovat ilmestyneet

7.3.2023 11:52

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alkuvuodesta 2022 toteutetun päihde- ja riippuvuuspalvelujen kuntakyselyn tulokset ovat ilmestyneet. 

Kyselyn tuloksista selviää muun muassa, että matalan kynnyksen päihde- ja riippuvuuspalveluita on monin paikoin heikosti saatavilla. Esimerkiksi asumispäivystystä tai ensisuojan kaltaista palvelua on saatavilla vain noin 20–30 prosentissa manner-Suomen kunnista. Matalan kynnyksen palvelut keskittyvät suurempiin kuntiin.

Kaikissa kyselyyn vastanneissa kunnissa oli saatavilla hyvin päihde- ja riippuvuusongelmien avohoitoon ja -kuntoutukseen tarkoitettua palvelua. Kyselyssä huomioitiin sekä päihteet, tupakka ja nikotiinituotteet että toiminnalliset riippuvuudet, kuten rahapelaaminen. 

Kuntakyselyllä päihde- ja riippuvuuspalvelujen järjestämisestä saatiin ensi kertaa valtakunnallisesti koottua tietoa. 

”Kyselyllä kerätyn tiedon avulla pystymme kuvaamaan, mitä yhteistä ja mitä eroja päihde- ja riippuvuuspalveluissa on eri puolilla maata,” kertoo erikoistutkija Maria Heiskanen THL:stä.

Kyselyn tulokset olivat esillä Valviran webinaarissa

Kyselyn tuloksia ja sen esille nostamia kehittämistarpeita esiteltiin 9.11.2022 Valviran Aikuisten päihde- ja riippuvuuspalvelut tulevilla hyvinvointialueilla -webinaarissa. Lisäksi webinaarissa kuultiin päihdelainsäädännön uudistamista koskevista muutoksista sekä hyvinvointialueen toimijan ja koulutetun kokemusasiantuntijan puheenvuorot. 

Päihde- ja riippuvuuspalvelujen järjestäminen siirtyi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kunnilta uusien hyvinvointialueiden vastuulle tämän vuoden alussa. Webinaari on osa Valviran ja aluehallintovirastojen toteuttamaa valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmaa.

Tutustu tarkemmin webinaarin esitysmateriaaleihin (valvira.fi).

Lisätietoa:

Lue kyselystä lisää THL:n uutisesta: Matalan kynnyksen päihde- ja riippuvuuspalveluita on paikoin heikosti saatavilla (thl.fi). 

Päihde- ja riippuvuuspalvelut manner-Suomen kunnissa 2022. Tuloksia kuntakyselystä. THL työpaperi 1/2023.

Vuonna 2022 julkaistiin Laitosmuotoisen päihdehoidon ja -kuntoutuksen saatavuus ja käytetyt menetelmät 2021 -työpaperi, jossa myös aiheesta lisätietoa.