Palveluntuottajille uusi valvontaviranomaisten rekisteri

19.6.2023 10:30

Uusi valvontaviranomaisten Soteri-rekisteri muuttaa palveluntuottajien lupa- ja rekisteröintikäytäntöjä. Muutokset koskevat yksityisiä ja julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia, yksityisiä varhaiskasvatuspalvelujen palveluntuottajia sekä terveydenhuollon itsenäisiä ammatinharjoittajia. Soteri otetaan käyttöön vuoden 2024 alussa.

Soteriin kootaan tiedot kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista, sekä yksityisistä ja että julkisista. Myös nykyisin toiminimellä toimivat terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat ovat jatkossa yksityisiä palveluntuottajia, joilta edellytetään rekisteröintiä Soteriin. Lisäksi Soteriin kootaan tiedot yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista, joilta edellytetään lupaa ja rekisteröintiä.

Uudet yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat rekisteröidään Soteriin heti tammikuusta 2024 alkaen. Aiemmin luvan saaneet palveluntuottajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat saavat jatkaa toimintaansa.

Julkisia palveluntuottajia laki koskee vasta 1.1.2026 alkaen. Näiden on ilmoitettava tietonsa valvontaviranomaiselle vuoden 2025 loppuun mennessä myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti.  Julkisia palveluntuottajia ovat esimerkiksi hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä ja valtion mielisairaalat.

Valvira valmistelee rekisterin käyttöönottoa yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Soterista on säädetty sote-valvontalaissa, joka tulee voimaan 1.1.2024. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien rekisteröinti perustuu varhaiskasvatuslakiin.

Seuraa Soteri-viestintää

Valvira ja aluehallintovirastot viestivät Soteri-rekisterin valmistelun ja käyttöönoton etenemisestä aktiivisesti koko loppuvuoden ajan. Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen palveluntuottajat sekä itsenäiset terveydenhuollon ammatinharjoittajat saavat tietoa ja ohjeistusta suoraan sähköposteihin. Osoitetiedot perustuvat Valveri-rekisterissä oleviin yhteystietoihin. Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä saavat Soterin käyttöönottoa koskevaa tietoa Vaikuttavaa omavalvontaa -tiedotteessa, jonka voi tilata Valviran verkkosivujen kautta (uutiskirje.valvira.fi). Lisäksi julkaisemme aiheesta uutisia Valvira.fi- ja Avi.fi -sivustoilla ja päivitämme ajantasaista tietoa osoitteeseen valvira.fi/soteri.

Lue Soteri-rekisteristä lisää Valviran verkkosivuilta (valvira.fi)

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Seppo Suorsa, 0295 209 505, [email protected]