Potilaan matala kaliumarvo olisi edellyttänyt sairaalahoitoa, lääkärille huomautus

Julkaisuajankohta 29.11.2022 13.34

Omainen kanteli potilaan hoidosta terveyskeskuksen päivystysvastaanotolla. Kantelun mukaan lääkäri ei huomioinut potilaan matalaa veren kaliumarvoa, mikä johti potilaan kuolemaan. Valvira antoi lääkärille huomautuksen hänen vastaisen toimintansa varalta siihen, että potilaan selvästi matala kaliumpitoisuus tulee korjata sairaalassa.

Diaarinumero: V/40492/2020
Ratkaisupäivä: 27.10.2021

Tapahtumien kuvaus

Verenpainetautia sairastanut keski-ikäinen potilas oli hakeutunut terveysaseman päivystysvastaanotolle viikon kestäneen lämpöilyn sekä kuivan yskän vuoksi. Potilaan yskä oli hiljalleen pahentunut ja hänen jalkansa olivat olleet turvoksissa yli viikon. Lääkäri tutki potilaan sekä ohjasi potilaan laboratoriokokeisiin ja keuhkojen röntgenkuvaan. Lääkärintutkimuksen ja koholla olevan tulehdusarvon perusteella lääkäri arvioi, että potilaalla oli keuhkoputkentulehdus, jonka hoidoksi lääkäri aloitti antibioottikuurin. Laboratoriokokeista ilmeni lisäksi, että potilaan veren kaliumpitoisuus oli poikkeavan matala 2,2 mmol/l (normaali 3,3–4,9 mmol/l), minkä hoidoksi lääkäri aloitti suun kautta otettavan kaliumvalmisteen ja suositteli potilaalle vastaanottokontrollia kahden päivän päähän.

Keuhkokuvasta annetun lausunnon mukaan potilaan molemmissa keuhkopusseissa oli lisänestettä sekä keuhkoissa kasaan painumiseen sopivia muutoksia. Lääkäri ei potilasasiakirjojen mukaan tarkastanut keuhkokuvaa tai sen lausuntoa. Kaksi päivää terveysasemalle hakeutumisen jälkeen potilas oli löytynyt aamulla elottomana sängystä kotoaan. Oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksen mukaan peruskuolemansyy oli verenpainetaudin aiheuttama sydänsairaus.

Puoliso kanteli hoidosta Valviralle. Kantelun mukaan potilasta ei hoidettu asianmukaisesti, sillä lääkäri ei ollut huomioinut potilaalta mitattua matalaa kaliumarvoa, mikä johti potilaan kuolemaan.

Hoidon asianmukaisuuden arviointi

Saadusta selvityksestä ja potilasasiakirjoista ilmeni, että lääkäri oli todennut potilaalla keuhkoputkentulehduksen, mutta oli jättänyt huomioimatta potilaan jalkojen turvotuksen eikä ollut mitannut potilaan verenpainetta. Lääkäri ei pohtinut matalan kaliumarvon syytä eikä tauottanut potilaan kaliumpitoisuutta laskevaa verenpainelääkitystä. Lääkäri ei myöskään tarkastanut potilaasta otettua keuhkokuvaa, joka olisi paljastanut merkkejä sydämen vajaatoiminnasta. Valviran näkemyksen mukaan lääkärin reagointi poikkeavaan kaliumarvoon oli ollut täysin riittämätöntä, sillä potilas olisi pitänyt lähettää sairaalahoitoon matalan kaliumarvon vuoksi. Matala kalium tulee korjata jatkuvassa EKG-seurannassa teho- tai valvontaosastolla sairaalassa, kun veren kaliumpitoisuus on alle 2,5 mmol/l.

Valvira totesi, että potilaan hoito terveysasemalla oli puutteellista siltä osin, että häntä ei lähetetty sairaalahoitoon matalan kaliumarvon vuoksi eikä kaikkia tutkimuslöydöksiä huomioitu taudinmäärityksessä. Valvira antoi lääkärille huomautuksen hänen vastaisen toimintansa varalle siihen, että potilaan veren selvästi matala kaliumpitoisuus tulee hoitaa sairaalassa, potilaan tutkimuksessa tehdyt poikkeavat löydökset tulee huomioida taudinmäärityksessä sekä kaikki tutkimustulokset tulee tarkastaa ja niistä tulee tehdä asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät.

Ratkaisun perustelut

Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään, terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon.Terveydenhuollon ammattihenkilön on ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee ottaa ammattitoiminnassaan tasapuolisesti huomioon sekä siitä potilaalle koituva hyöty että mahdolliset haitat.

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

Säännökset

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 3 ja 12 §
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 15 ja 26 §

Päätöslyhennelmä