Rintakipuisen potilaan tutkimukset ja seuranta päivystyksessä

Julkaisuajankohta 26.3.2024 15.52

Potilaalle tuli levossa kova puristava tunne rinnalle, mikä säteili oikealle rintakehälle ja käteen. Hän hakeutui tutkimuksiin päivystykseen, josta hänen kotiutettiin. Omainen kanteli Valviralle, koska epäili, ettei potilasta tutkittu riittävän hyvin ja että hänet kotiutettiin päivystyksestä liian varhain.

Diaarinumero: V/27868/2023
Ratkaisupäivä: 19.1.2024 

Mies hakeutui päivystykseen, koska hänellä oli aamulla alkanut autossa puristava tunne rinnalla. Hän kertoi, että edellisellä viikolla hänellä oli ollut outoa tuntemusta oikeassa olkapäässä ja että edellisenä päivänä hänellä oli ollut ohimenevästi rintakipua. Päivystävä lääkäri arvioi potilaan vointia ja totesi, ettei potilaan rintakehä ollut painellen aristava, eikä sydänfilmissä ollut muutoksia ja veren sydänmerkkiaine troponiini oli normaali. Päivystyksessä potilaan kipu helpotti hieman. Päivystävä lääkäri arvioi, että kipu sopi olemaan tukirankaperäinen. Hän kirjoitti potilaalle tulehduskipulääkekuurin ja kotiutti hänet. Hän ohjeisti, että mikäli vointi huonontuisi, tulisi potilaan hakeutua uudelleen tutkimuksiin. Potilas meni elottomaksi kotonaan saman päivän iltana ja elvytyksestä huolimatta kuoli. Kuolinsyyksi merkittiin oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen perusteella sydämen repeäminen ja oikean sepelvaltimon veritulppa ja äkillinen sydäninfarkti.

Omainen kanteli Valviralle siitä, ettei potilasta tutkittu päivystyksessä riittävästi ja että hänet kotiutettiin päivystyksestä liian varhain.

Kun potilaalla on tyypilliset sepelvaltimotautikohtauksen oireet, niin tulee noudattaa valtakunnallisia hoitosuosituksia

Valvira totesi, että levossa alkanut puristava rintatuntemus, joka säteilee yläraajaan, on tyypillinen sepelvaltimotautikohtauksen oire. Valtakunnallinen Käypä hoito –suositus painottaa, että sepelvaltimotautikohtauksen diagnostiikka perustuu oirekuvaan, sydänfilmiin ja troponiinimäärityksiin. Ohjeen mukaan rintakipuisen potilaan veren troponiinipitoisuus tulee tarkistaa 1–3 tunnin kuluttua ensimmäisen näytteen ottamisesta. Samoin, mikäli potilaan kipu jatkuu, tulee sydänfilmi ottaa uudelleen. Valvira katsoi, että potilas kotiutettiin päivystyksestä liian varhain ja että häneltä olisi pitänyt tarkistaa sekä sydänfilmi että veren troponiiniarvo, koska hänen oireensa jatkui.

Ratkaisun perustelut

Laillistettu lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta. Valviran näkemyksen mukaan levossa alkanut puristava rintatuntemus on tyypillinen sepelvaltimotaudin oire ja iäkäs miespotilas kuuluu sepelvaltimotaudin riskipotilaisiin. Valviran näkemyksen mukaan potilasta ei tutkittu ja hoidettu valtakunnallisen hoito-ohjeen mukaisesti päivystyksessä ja Valvira antoi huomautuksen potilasta hoitaneelle lääkärille.

Säännökset

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 3 § 2 mom.
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 4 §
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (594/1994) 22 § 1 mom.

Päätöslyhennelmä