Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat kantelut aluehallintovirastoon

3.10.2022 13:00

Jos haluat tehdä kantelun, lähetä se oikealle viranomaiselle. Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut käsittelee pääsääntöisesti aluehallintovirasto. Valviraan tulee vuosittain noin tuhat kantelua, jotka siirretään käsiteltäviksi aluehallintovirastoihin. Tämä hidastaa asian käsittelyä. 

Terveydenhuollon kanteluista Valvira käsittelee ne, joissa epäillään, että hoitovirhe on aiheuttanut potilaan menehtymisen tai vaikean pysyvän vammautumisen.  Muut terveydenhuoltoa koskevat kantelut käsitellään aluehallintovirastoissa. Työnjako perustuu lakiin.

Sosiaalihuollon kantelut kuuluvat harvoin Valviralle. Pääsääntö on, että kaikki yksittäistä henkilöä koskevat sosiaalihuollon palveluja koskevat kantelut käsitellään aluehallintovirastoissa. Sosiaalihuoltoa ovat esimerkiksi vanhusten palvelut, lastensuojelu, vammaispalvelut ja päihdehuollon palvelut.

Keskustele ensin tai tee muistutus 

Ennen kantelun tekemistä sinun on hyvä keskustella hoidosta tai palvelusta vastaavan kanssa. Voit tehdä myös kirjallisen muistutuksen, joka osoitetaan vastaavalle johtajalle. Muistutus on nopein tapa selvittää asiaa. Lain mukaan vastaavan johtajan on huolehdittava siitä, että muistutus käsitellään asianmukaisesti ja että siihen annetaan kirjallinen vastaus neljän viikon kuluessa. Myös sen jälkeen sinulla on edelleen oikeus kannella.

Usein Valvira ja aluehallintovirastot siirtävät kantelun käsiteltäväksi muistutuksena hoidosta tai palvelusta vastaavalle. Valviralle kuuluvista terveydenhuollon kanteluista 76 ja sosiaalihuollon kanteluista 17 siirrettiin vuonna 2021 muistutuksina käsiteltäväksi.

Kantelu on valvontaviranomaiselle tehty ilmoitus epäillystä virheellisestä menettelystä tai toimintatavasta.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Kirsti Tolonen, 0295 209 215

Lue lisää blogista: Kantelut oikealle viranomaiselle (valvira.fi)

Valvonta ja kantelut (avi.fi).